Puhemies Maria Lohelan kauheimmat sitaatit: Onko hän sittenkin vain mörkö?

by , under Enrique Tessieri

Yksi asia on selvä jos lukee puhemiehen ja entisen perussuomalaisen, nykyisten sinisten kansanedustajan, Maria Lohelan, kirjoituksia 2008-2016: ne ruokkivat vihaa maahanmuuttajia kohtaan ja vähemmistöjen vastakkainasettelua. Lohela on politiikko, joka vihaa ja kyseenalaistaa erilaisuutta yleistämällä ja ruokkimalla ennakkoluuloja.

Lohelan pienessä maailmassa erilaisuus ja toiseus eivät kuulu julkiseen tilaan Suomessa, koska se kuuluu vain hänen kaltaisilleen suomalaisille.

Lohela sanoi puhemiehen valinnan jälkeen ettei “kaduta yksikään kirjoitus.”

 


Kun Lohela valittiin vuoden käyttäytyjäksi 2016, hän väitti saman kuukauden aikana: “On naiivia kuvitella, että hyvin erilaisesta kulttuurista tuleva henkilö rajan ylitettyään omaksuu suomalaisen yhteiskunnan arvot ja käytöskoodin. Suomalainen maan tapa ei ole kaikkien mielestä maailman paras. Joku toinen pitää irakilaista, venäläistä tai kiinalaista tapaa kaikkein parhaana. Lue koko juttu tästä.

Vaikka Lohela on kylvänyt vihaa ja epäluuloja maahanmuuttjia ja vähemmistöjä vastaan, hän saa tunnustusta ja kehuja yhdistyksiltä ja ihmisiltä jotka väittävät taistelevansa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Hänet jopa nimitettin eduskunnan puhemieheksi 2015.

Onneksi puhemiehistö menee uusiksi  seuraavien valtiopäivien alussa helmikuussa 2018 ja Lohelasta tule tavallinen rivikansanedustaja.

Yhden oudoimmista tunnustuksista, jonka Lohela sai, oli 2016 kun Tapaseura nimitti hänet vuoden käyttäytyjäksi.

Tapaseura perusteli valintaa seuraavasti:

“Eduskunnan puhemies Maria Lohela on asettautunut politiikan ulkopuolelle ja korostanut, että puhemiehenä hän tulee pitämään yllä kansanedustajien hyvää toimintaympäristöä ja eduskunnan toiminnan vakautta. Maria Lohela on puhemiehenä ja puheenvuoroja jakaessaan toiminut tyylikkäästi, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.”

Tapaseura ei ole varmasti tutustunut Lohelan kirjoituksiin maahanmuuttajista ja muslimeista tai kenties he ovat, mutta se ei ole heidän mielestään “huonoa käytöstä.”

Naisjärjestöt NJKL valitsi hänet naisten #tasaarvo100 kampanjaan. Tuntuu, että tasa-arvo (naisten ja miesten yhdenvertaisuus) ajaa yhdenvertaisuuden (vähemmistöjen) ohi.


 

 

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna-Kaisa Pekonen kehui Lohelan Facebook sivulla.

 

Maria Lohelan kauheimmat sitaatit 2008-2016:

Islam

tokokuu 2015

“Minua ei kaduta yksikään kirjoitus.” (Ilta-Sanomat 30.5.2015)

helmikuu 2008

“Ovatko muslimit sittenkin vain mörkojä?”

“Minun mielestäni muslmit voivat lukea ohjeitaan juuri siitä kirjasta mistä parhaaksi näkevät, rukoilla matoillaan vaikka 50 kertaa päivässä ja noudattaa Sharia-lakiaan kaikista sen äärimäisyyksiä myöten, mutta heidän tulee tehdä se omissa islaminuskoisissa maissaan, joissa eletään kyseisen uskonnon ja sen luoman kulttuurin mukaan.”

“Ei riitä, että Astrid Thors tai vaikkapa Matti Vanhanen paheksuvat paheksumistaan tai vaativat lisää resursseja maahanmuuttajien koulutukseen, jos yhteisön sisällä ei ole tahtoa muuttaa vanhasta maasta omaksuttuja kivikautisia perinteitä.”

“Koska muslimeiden mielestä eurooppalaisten elämäntyyli on väärä ja paha, miksi he tulevat tänne? Miksi he eivät jää elämään uskontonsa mukaista elämää omiin maihinsa? Vai onko islaminuskon tarkoitus ja kaikkien muslimien yhteinen tavoite kenties alistaa koko maailma saman aatteen alle eikä se onnistu muuten kuin levittäytymällä kaikkialle maailman kolkkiin?”

“Tässä seuraa paljastus: minun mielestäni islam on pelottava uskonto. Minä pelkään sitä. Minä olen eurooppalainen, tasa-arvoisessa Suomessa kasvanut nainen ja minun mielestäni islam vastustaa kaikkea sitä vapautta ja itsenäisyyttä, niitä oikeuksia ja mahdollisuuksia mitä eurooppalaisella ja suomalaisella naisella on.”

Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka 

helmikuu 2015

“Ylen uutisten mukaan vuonna 2013 Göteborgissa leimahtaneet maahanmuuttajajengikiistat ovat vaihtuneet jatkuvaksi koston kierteeksi. Rikollisuus ja väkivalta ovat nyt arkipäivää. Tämä on maahanmuutosta aiheutunut sosiaalinen hinta.”

“Perussuomalaiset on ainoa vaihtoehto Ruotsin tien välttämiseksi.”

maaliskuu 2015

“Muiden puolueiden retoriikka pyörii edelleen kulahtaneiden latteuksien, kuten “Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, koska väestö ikääntyy”, “Maahanmuutto rikastuttaa kulttuuriamme” tai “Maahanmuutto on voimavara” ympärillä.”

“Se, karkotetaanko turvaa, koulutusta, terveydenhuoltoa ja mahdollista ilmaista asumista sekä sosiaaliturvaa nauttivat ulkomaalaiset raiskaajat Suomesta, on poliittinen valinta.”

syyskuu 2014

“Humanitaarista maahanmuuttoa painottava politiikka aiheuttaa todistettavasti kansantaloudellisia kustannuksia, asuinalueiden eriytymistä, koulutusongelmia, kulttuurisia yhteentörmäyksiä ja turvallisuuden heikkenemistä.”

lokakuu 2013

“Hallituksen päätös kasvattaa Suomen pakolaiskiintiötä 300 henkilöllä Syyrian vuoksi nostatti tunteiden ja mielipiteiden myrskyn.”

“Suomi ei kykene tälläkään hetkellä järjestämään koulutusta tai työpaikkaa kaikille maahanmuuttajille tai edes suomalaisille.”

syyskuu 2012

“Humanitäärisen maahanmuuton ongelmia ei voida ratkaista vain lisäämällä resursseja, vaan vastaanottomäärä on suhteutettava käytössä oleviin resursseihin.”

Maahanmuuttajien työllistyminen 

lokakuu 2015

“Tässä yhteiskunnassa pitää olla niin monenlaista osaamista, koulutusta ja kielitaitoa. On tietynlainen illuusio, että maahanmuuttajat voivat suuressa mittakaavassa olla erityinen resurssi suomalaisille työmarkkinoille. Täällä osaamisen kynnys on korkea.”

Nuiva vaalimanifesti

heinäkuu 2013

“Manifestin ajatukset ovat edelleen ajankohtaisia.”

Sanavapaudesta

syyskuu 2016

“Sananvapaus on demokratian ydin. Hyvä lainsäädäntö sallii laajan ilmaisuvapauden puhua myös ihmisten huolista ja peloista. Laki ilman moraalia ei kuitenkaan pysty parantamaan tulehtunutta keskustelukulttuuria. Lainsäädännön lisäksi tarvitaan myös uudenlaista julkisen keskustelun etiikkaa, eri tavalla ajattelevien ihmisten kunnioitusta ja eriarvoisuutta torjuvia yhteiskunnan rakenteita.”

Suomalainen yhteiskunta

tammikuu 2016

“On naiivia kuvitella, että hyvin erilaisesta kulttuurista tuleva henkilö rajan ylitettyään omaksuu suomalaisen yhteiskunnan arvot ja käytöskoodin. Suomalainen maan tapa ei ole kaikkien mielestä maailman paras. Joku toinen pitää irakilaista, venäläistä tai kiinalaista tapaa kaikkein parhaana.”

“Siitä huolimatta on välttämätöntä, että kaikille maahanmuuttajille on tehtävä pelisäännöt yhteiskunnassa toimimisesta yksiselitteisen selväksi. Se on tulijoiden ja vastaanottavan yhteiskunnan etu. Huonosta käytöksestä tai lakien rikkomisesta on oltava selkeät seuraamukset. Suomessa joko pidetään kiinni esimerkiksi sukupuolten tasa-arvosta ja  työpaikkojen pätevyysvaatimuksista tai sitten niistä aletaan lipsua eri verukkeilla suvaitsevaisuuden tai kulttuurirelativismin nimissä. Vuosikymmenien tasa-arvotyötä ei voi heittää hukkaan.”

“Kotoutuminen Suomeen vaatii monenlaisia asioita. Suomen on tarjottava apua kielen, kulttuurin, lakien ja yhteiskuntatiedon oppimiseen, mutta maahanmuuttajan itsensä on haluttava kotoutua.”

marraskuu 2011

“Muualta Euroopasta saadut esimerkit maahanmuuttajakeskittymistä kertovat, että maahanmuuttajavaltaisilla alueilla on tyypillisesti ongelmia, kuten työttömyyttä ja syrjäytymistä. Integraatio ympäröivään yhteiskuntaan on ohutta. Maahanmuuttajat pysyvät omissa kulttuuripiireissään ilman kosketusta kantaväestöön.”

heinäkuu 2010

“Perussuomalaiset Nuoret haluavat muistuttaa, että vain Perussuomalaiset on se puolue, joka uskaltaa sanoa maahanmuuttokeskustelussa asiat niin kuin ne ovat. Pidämme selviönä sitä, että jos Perussuomalaiset eivät olisi avanneet maahanmuuttopoliittista keskustelua, kukaan muu ei olisi sitä tehnyt.”

Sukupuolineutraalista avioliittolaista

helmikuu 2014

“Homoseksuaaleillakin on oikeus mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, jos he niin haluaisivat.”