Posts Tagged: syrjintä

Faisa Kahiye: Muukalaisviha ahdistaa toisen polven maahanmuuttajia

Suomen ilmapiiri on kiristynyt merkittävästi maahanmuuttoa kohtaan, ja pienen ryhmän tekemät rikokset ovat johtaneet kokonaisen väestöryhmän leimaamiseen. Tästä ovat kärsineet niin turvapaikanhakijat kuin muutkin maahanmuuttajataustaiset ihmiset, jotka ovat kohdanneet entistäkin enemmän valitettavan normalisoitunutta vihapuhetta ja rasismia. Vihamielinen ilmapiiri on entisestään vaikeuttanut myös toisen polven maahanmuuttajien asemaa. Tällä viikolla käynnistyi Ihmisoikeusliiton, HSL:n ja HKL:n  STOP! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanja, jolla yritetään puuttua joukkoliikenteessä tapahtuvaan syrjintään.

Read on »

Facebook Anneli Juise Friman Lindeman: Täällä ei palvela romaneita

Suomi 2018 ja Helsingissä. Nainen, joka on työssä Kehä III Neste Kssa ei halua palvela romaneita. 

Read on »

Romaneille väitetään olevan porttikielto Mikkelin Pub Kulma Bariin

Onko Mikkelissä syrjintä? Onko romaneille porttikielto tiettyhin liikkeisiin? En puhu nyt 1990-luvusta tai aikaisin, jolloin sryjintä oli harjoteltu avoimmesti Mikkelissä ja muualla Suomea. 

Read on »

Savon Sanomat: Kuka määrää, keitä me olemme?

Tässä on yksinkertainen kysymys: virallisesti ihminen määritellään suomalaiseksi, jos hän on Suomen kansalainen. Jos hänellä on kansallisuus, miksi jatkuvasti muistutetaan, että hän on ”ulkomaalaistaustainen”?

Read on »

Kristiina Toivikko: Moni maahanmuuttaja on syrjäytetty, ei syrjäytynyt

Maahanmuuttajanuoret ovat olleet viime kuukausina useasti otsikoissa eivätkä aina myönteisessä valossa. On puhuttu syrjäytymisestä, rikoksista ja työttömyydestä. Asiaan on havahduttu uutta hallitusta myöten. Alkavalla hallituskaudella “maahanmuuttajanuorten erityinen syrjäytymisriski tunnistetaan.”

Read on »

Suomalaisia ei saa syrjiä (mutta toisia ryhmiä saa?)

Kansanedustaja Reijo Tossavaisen viimeisin blogi kirjoitus, Suomalaisia ei saa syrjiä, on hyvä esimerkki siitä mitä on pahasti vialla perussuomalaisissa ja kuinka suppea ja syrjivä on heidän käsitys suomalaisuudesta.  Tossavaisen tieto Suomen historiasta on hyvin valikoiva. Hän puhuu kuinka karjalaiset sijoitettiin Suomeen jatkosodan jälkeen toista kertaa. Ruusuisesta kuvasta huolimatta, karjalaisten vastanotto oli monesti vihamielinen. Samaa suhtautuminen nähdään

Read on »

Onko suomalaisen työn suosiminen syrjintää: kyllä!

Onko perussuomalaiset koskaan kuulleet yhdenvertaisuuslaista? Todennäköisesti ette ole. Säästän teille kallista aikaa: Yhdenvertaisuuslaki 2 § Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on: 2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä; Tässä on linkki. Kysymys kansanedustaja Anssi Joutsenlahdelle: Miksi perussuomalaiset haluavat erityskohtelua ja miksi ette kunnioita lakeija vaikka vaaditte samaa

Read on »