YLE: Rasismi- ja viharikosten rangaistuspykäliin tiukennuksia

by , under All categories, Enrique

Comment: Where do you draw the line on freedom of speech and racism? What happens if Finnish chat sites teem with racist content? Does the state have the right to curtail such content on the Internet?

I personally believe that the racism that one finds too often on Finnish chat sites reveals how our educational system and society have failed to address this social ill. A racist joke or comment may sound innocent at first but its impact is more devastating. Think of what would have happened to Germany of the 1930s if it would have not stoked the fires of racism?

Certainly one outcome would have been less need to go to war and murder millions of people systematically. Racism justified such crimes.
Here is the link to the draft law and the ministry of justice statement.

______________________

Hallitus esittää rasismi- ja viharikosten määrittelyä netissä tarkennettavaksi. Hallitus haluaa tiukentaa pykäliä muun muassa siksi, että niitä voitaisiin soveltaa rasististen rikosten lisäksi paremmin myös muihin viharikoksiin.

Rangaistavaksi tulisi aiempaa selvemmin rasismi- ja vihakirjoitusten esilläpito levittämisen lisäksi. Esimerkiksi rasistiseen väkivaltaan kehottavien kirjoitusten esilläpito omilla nettisivuilla tai yhteisöpalvelujen ryhmissä olisi aiempaa selvemmin rangaistavaa, vaikka ei olisi itse kirjoituksia kirjoittanutkaan.

Hallituksen esityksen mukaan rikoslakiin pitäisi lisätä erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikosmerkistö. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Pykäliä voisi soveltaa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Kiihottamissäännösten ulottaminen ns. viharikoksiin selkeytettäisiin niin, että rikoksen vaikuttimina mainittaisiin erityisesti uhrin ihonväri, syntyperä, vakaumus tai seksuaalinen suhtautuminen tai vammaisuus.

Viharikosten rangaistavuus ulotettaisiin koskemaan myös oikeushenkilöitä, kuten yhteisöjä ja yhdistyksiä.

Lakimuutoksella on tarkoitus saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasismin vastainen lisäpöytäkirja ja EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Esityksessä korostetaan sananvapauden merkitystä säännöksiä sovellettaessa. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole tarkoitus rajoittaa vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista.