Vem var det som gjorde utredningen om Iraks säkherhet? Och hur gjordes bedömningen?

by , under Beri Jamal, Flyktingar och asyl

Hur gick den finska immigrationsverket till väga då de gjorde den nya bedömningen om Iraks säkerhet? Var det någon som åkte dit? Eller fick dom hjälp av personer som brukar besöka Irak med jämna mellan rum, en person som jobbar för Finland, som den  finska regeringen och immigrationsverket litar på och anser “hen” som en pålitlig källa till bedömningen.

Varför skriver jag enbart om Irak och inte om de andra länder som Somalia eller Afghanistan? Jo för att någon annan får skriva om sitt land, vi vet hur de andra länder har det, men sist och slutligen jag har ett band till mitt land och till de människor.

Jag nekar inte att Afghanistan och Somalia har det dåligt – men jag inte sätt en ända somalier som protesterat emot säkerhetsbedömningen av Somalien. Afghanerna gjorde några protester och demonstrationer, men Irakierna har varit mera aktiva och de är mitt folk därför lägger jag mera energi på dem för de är utsatta för hat både från den finska regeringen samt rasistiska finländare.

Under en direkt sändning på HS Tv så gav det ett nytt säkerhetsbedömning om att Iraks säkerhetssituation har försämrats men det ger ingen anledning att ändra de nuvarande praxis om asylbeslut.

Ibland så funderar man hur gör dom sina bedömningar? För en sak kan jag tro och är säker på – de skulle inte våga gå till dessa områden så med andra ord – de har skickat någon dit som jobbar för Finland.

Jag kan inte nämna namn eftersom jag har inga fullständiga och bekräftade källor men misstänkandet är stor.

Kort sagt – stort besvikelse och frustration och aggression och många andra känslor är blandade. HUR kunde man göra en sådan bedömning?

Nu är frågan den OM DE INTE VILL HA DEM HÄR bryt deras DOUBLIN fingeravtrycket och låt dem fa iväg – istället för att trycka ner dem!

Om man vet att man inte vill ha någon i sitt land, varför släpper man inte denna personen fri och låta den gå sin egen väg, det finns länder som välkomnar asylsökande – och hur tänker dom riktigt och det har jag skrivit säkert en miljon gång! Om personen ifråga inte är utsatt för fara, varför skulle den stanna i ett land som Finland?

Jag så skäms av de gamla flyktingar eller flyktingar som nylige varit asylsökande och fått uppehållstillstånd, hur de bara drog sig bort och slutade helt med att stöda deras bröder och syskon.

Har de glömt att de var nyligen i deras situation? Varför förändras asylsökande efter att de får uppehållstillstånd? Anser dom sig själv var mer värdiga än de andra?

Detta gäller inte de nya flyktingar utan flyktingar som har bott i Finland i över 20 år – skäms de över deras eget lands folk?

Och nu väntas det på ännu flera överraskningar, men frågan förbli, vad kommer att hända med de Irakiska asylsökande och varför den finska regeringen inte tar hänsyn till både Irakiska ambassadören eller den irakiska immigrationsministerns ord om att de inte accepterar tvång sändning av irakiska asylsökande.

Med dagens bedömning så tyder det helt på att de verkligen inte bryr sig om vad Irak säger.

 

 

 

Leave a Reply