Varför finns det inte någon gata i Finland Som har fått namnet efter Rosa Emilia Clay (1875-1959)?

by , under Enrique Tessieri and Muhammed Shire

Här är en enkel fråga : Varför finns det inte någon gata i Finland som fått namnet Rosa Emilia Clay, den första afrikanska naturaliserade finnen 1899? Det finns ingen gata i Tammerfors som fått namnet efter henne. Rosa Emilia Clay bosatte sig i Tammerfors en kort tid före hon immigrerade till Förenta staterna 1904, även på Mustinlahti där hon var en förskolelärare fanns ingen gata som har fått namnet efter henne.

Borde vi inte sträva efter att få en gata i Finland namngiven efter Rosa Emilia Clay?

Rosa Emilia Clay.


Leave a Reply