Tino Singhin puhe mielenosoituksessa – Tinos tal på Demo – Tino’s speech at the demonstration

by , under All categories, Enrique

Kiitos kaikille, jotka olette tulleet paikalle.

Norjan tapahtumat ovat järkyttäneet meitä kaikkia ja haluamme ilmaista surumme ja tukemme uhrien omaisille ja kunnioittaa uhrien muistoa tulemalla tänne tänään rauhanomaisen solidaarisuuden osoituksen, väkivallattomuuden ja rauhan puolesta sekä ääriryhmien vihaa ja väkivaltaa vastaan.

You can visit the Facebook link here.

Olemme täällä myös koska pelko ja ahdistus on tullut sisimpäämme, sillä tunnistamme vihan ilmapiirin läsnäolon myös täällä Suomessa. Meidän ei tarvitse olla selvännäkijöitä ymmärtääksemme linkin Norjan tapahtumien ja verkon vihapuheista poliittiseen järjestelmäämme levinneen vihan välillä. Sydämemme tietää, että viha synnyttää vihaa, ja jos me sallimme sen jatkua, se synnyttää väkivaltaa.

Olemme täällä myös siksi, että Norjan tapahtumat eivät olleet hyökkäyksiä pelkästään yksittäisiä ihmisiä vastaan vaan hyökkäys demokraattisen yhteiskuntamme periaatteita, perustuslaillisia oikeuksia ja vapauksia vastaan.

Monet viisaat ovat sen sanoneet ja myös Euroopan lähihistoria on sen meille todistanut, että pahuuden voittamiseen ei tarvita muuta, kuin että hyvät ihmiset eivät tee mitään sen vastustamiseksi.

Ainoa, joka voi asialle tehdä jotain, katsoo peilistä. On siis aika tunnustaa väriä ja näyttää, minkälaisessa yhteiskunnassa haluamme asua ja minkälaiseen yhteiskuntaan haluamme lastemme kasvavan.

Tack alla att ni har kommit hit. Vi är här därför att vi vill fredligt demonstrera för solidaritet, lugn och fred, samtidigt som vi tar avstånd från hat och våld. Vad som hänt i Norge visar att hat föder hat och det är dags att visa din sanna färg och visa i ett hurudant samhälle vi vill leva. Vi kan alla, var och en, med våra egna gärningar och val påverka i ett hurudant samhälle vi lever. Det enda vi kan göra är se oss själva i spegeln Genom att bryta tystnaden, ge oss i och ljudligt lyfta fram att vi inte är rädda men heller inte accepterar det hat och våld som vissa extremrörelser påvisat.

Thank you for joining us today. We have come here to show solidarity and support for the Norwegian terror act victims and their families, by organizing a peaceful demonstration on behalf of non-violence and peace as well as against extremist hate and violence. It’s was not only an attack on individuals and buildings that has happened, but an attack on our common democratic values, rights and freedoms.

Norway’s events also show that hate begets hate, the only person who can do something about it is you.

It’s is time to show your true colors and create the change we want to see in the society.

We can each transform our own lives through our own actions and choices.

We do this by breaking the silence, getting involved and being vocal in expressing that we are not afraid and that we do not accept extremism, hatred and violence.

On muutama kysymys joihin meidän tulee ensin löytää vastaus:

Miten tunnistamme ääriliikkeen? Miksi se vetoaa niin moniin? Miksi se on pahasta? Ja mitä voimme tehdä sille?

Ääriliikkeellä tarkoitan ääriliikkeitä yleisesti. Niitä löytyy lähes jokaisesta asiasta, poliittisten, uskonnollisten ja muiden vakaumukseen liittyvien asioiden ympärillä paljon eri muodoissaan: ääri-kristityt, ääri-islamistit, ääri-hindut, ääri-juutalaiset, ääri-oikeistolaiset, ääri-marxistit, ääri-abortin vastustajat, maailmanlopun ääri-kultit, ääriaineksia löytyy myös ympäristöaktivistien ja eläinsuojelijoiden joukosta.

 

Miten sitten tunnistamme ääriliikkeen?

Tähän on varmasti monta vastausta, mutta eräs tapa haistaa fundamentalismi on retoriikasta. Eli siitä mitä ja miten he asiastaan sanovat ja mitä jättävät sanomatta.

Ääriliikkeiden retoriikassa on yhteisiä elementtejä: yleensä niiden kaikkien ytimessä on yksinkertainen maailmankuva tai asia, jonka ympärillä kaikki tekeminen ja sanominen pyörii. Niiden ajattelu perustuu siihen, että oma näkökulma ja arvomaailma ovat moraalisesti ylempänä olevaa totuutta ja muiden alempana, eli muut ajattelumallit ovat epäpuhtaita, eivätkä ne siksi ansaitse kunnioitusta. Tyypillistä on myös toista mieltä olevien älyllisen alemmuuden vakuutteleminen, avoin halveksinta ja nöyryytys.

Samoin monimutkaisten, vivahderikkaiden ja valtavan tietomäärän sisältävien, vaivalloisen läpikahlaamisen vaativien asiakokonaisuuksien yksinkertaistaminen kyllä tai ei –tyyppiseksi.

Tässä mustavalkoisessa maailmassa oman näkökulman kanssa samaa mieltä ovat hyviä ihmisiä ja ne jotka eivät ole samaa mieltä pahoja. Omaa moraalista ylemmyyttä ja oman asian oikeutta pönkitetään hengailemalla samaa aatetta olevien kanssa, jotka on vihitty totuuteen. Totuuteen jota jakavat ”mestarit” ja ”oppineet”. Totuuteen, jota eri mieltä olevat alempiarvoiset eivät ymmärrä, eivätkä samanmieliset kyseenalaista. Vääräuskoisille taas on sopivaa myös tarpeen tullen valehdella tai pakotetaa vastaamaan kyllä tai ei kysymykseen, johon sellaista vastausta ei ole.

Koska ääriajattelun omaavat ovat asiassaan moraalisesti ja älyllisesti ylempänä, eikä omasta totuudesta voi olla epäilystä, se johtaa kykenemättömyyteen tehdä kompromisseja, kunnioittaa toista tai toisen mielipidettä, koska se myös johtaisi kasvojen menettämiseen omien joukossa. Ääriliikkeiden tavoitteena ei siis ole ongelmien ratkaisu tai puoliväliin vastaan tuleminen, vaan oman yhteen asiaan ja näkökulmaan  perustuvan arvomaailman toteuttaminen meidän muiden vapauksien ja oikeuksien kustannuksella.

Miksi ääriliikkeiden sanoma vetoaa niin moniin?

Tähänkin on varmasti monta vastausta, mutta eräs vastaus saattaa olla, että monimutkaisessa, epävarmuuksia täynnä olevassa maailmassa hapuilemme etsien kontrollia, ja siksi on helppoa tarttua yksinkertaisiin ideologioihin ja ajatuksiin. Yksinkertaisina asiat ovat helppoja käsitellä, ymmärtää ja ne saavat maailman näyttämään hallittavalta ja vähemmän ahdistavilta. Ihmisluonteelle on myös ominaista hakeutua olemaan saman arvomaailmaan ja mielipiteisiin uskovien kanssa, joiden kanssa on helpompi olla kuin niiden, jotka kyseenalaistavat asiota.

Miksi sitten ääriliikkeet ovat pahasta?

Koska he eivät halua tehdä kompromisseja tai ratkaista ongelmia, vaan pakottaa meidät muut hyväksymään heidän yksipuolisen näkökannan, arvomaailman ja elämäntavan. Piiloutumalla sananvapauden taakse, vääryyden uhreina vaatien meitä olemaan poliittisesti korrekteja, he rikkovat silmää räpäyttämättä oikeuksiamme: oikeuttamme ilmaista itseämme vapaasti, oikeuttamme yhdenvertaisuuteen, oikeuttamme omaan elämäntapaamme, oikeutta omaan uskontoomme tai olla uskomatta, oikeuttamme henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, oikeutta etniseen taustamme, oikeutta seksuaaliseen suuntautumiseeme, oikeuttamme rakastua keneen haluamme, oikeutamme mennä vihille kenen kanssa haluamme ja ennen kaikkea oikeuttamme omaan mielipiteeseemme.

Näin tehden he estävät demokraattisen vapaan ja moniarvoisen yhteiskunnan toteutumisen, sillä demokratia perustuu siihen, että yhteiskunnassa on monia arvoja, elämäntapoja, vakaumuksia ja näkökulmia, mutta kaikesta huolimatta demokraattisessa yhteikunnassa voimme toimia yhdessä tekemällä kompromisseja ja rakentaa yhteistä tulevaisuutta.

Viimeinen kysymys on: mitä voimme tehdä sille? Mitä MINÄ voin tehdä asialle?

Vihan ja väkivallan vastakohta on rauhallisuus ja välittäminen. Jos kukaan ei välitä väärin tekijöistä, eikä vääryyksien tekemisestä ei ole seurauksia, niiden tekemisen kynnys madaltuu ja niiden suuruus ja lukumäärä kasvaa.

Ääriliikkeet eivät halua tehdä kompromisseja tai ratkaista ongelmia yhdessä. Ne eivät halua että avaamme suun vihaa ja väkivaltaa vastaan. Ne eivät halua, että sanomme olevamme eri mieltä heidän kanssaan. Ne eivät halua, että kyseenalaistamme tai paljastamme heidän tarkoitushakuiset puolueelliset ja yksipuoliset lausuntonsa, sillä ilman kyseenalaistamista ulkoistamme vastuun heille ja muutumme ohjailtaviksi nukeiksi.

 

Jos niin päätämme, me voimme jokainen tehdä paljon välittämällä.

Me voimme päättää miten me haluamme ihmisiä tässä yhteiskunnassa kohdeltavan.

Me voimme päättää muuttaa yhteiskuntaamme ja johtaa sen muutosta.

Me voimme jokainen olla oman elämämme muutoksen johtajia.

Muutos alkaa siitä, että ensin rikomme hiljaisuuden ja emmekä vaikene, kun kohtaamme vääryyden vaan avaamme suumme ja sanomme ääneen reilusti, että se on väärin.

 

Me voimme vaatia vääryyden tekijät tilille heti missä tahansa vääryyden kohtaammekin: maalla, merellä ja internetissä.

Me voimme vaatia tilille poliittiset päättäjämme, jotka toistavat ääriliikkeiden vihapuheita tai eivät tuomitse niitä ja muistaa ne seuraavissa vaaleissa ja saattaa heidät pois virasta.

Me voimme soittaa mediaan, joka vahvistaa stereotypioita ja ääriliikkeiden arvomaailmaa ja sanoa, että lopetamme heidän median kuluttamisen jos he eivät muuta linjaansa.

Me voimme kertoa muille, että emme hyväksy ääriliikkeiden vihaa ja väkivaltaa ja keskustella siitä, työpaikalla, saunassa, salilla, tupakkatauolla, kaljalla tai hiekkalaatikolla.

Me voimme kertoa sen vaikka sähköpostiallekirjoituksessamme.

Hiljaisuus ja pelko on ääriliikkeiden ase.

Me voimme ottaa niskalenkin ääriliikkeistä sanomalla ääneen: Minun Suomeni ei vaikene – tänään rikomme hiljaisuuden – Idag vi hållar oss inte längre tysta, vi bryter tystnaden – This is the day we break the silence.

  1. Hannu

    And now we all have to remember it should have been demonstration but quiet candle “kulkue” in respect of victims of terrorist attack. Shame on him and his “bring board games”.