Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

by , under Enrique Tessieri

Kaikki, erityisesti poliitikot ja valtion virkailijat pitäisi tietää, että sana “tasa-arvo”* tarkoittaa miesten ja naisten yhdenvertaisuus. Mutta mitä poliitikko saattaa viestittää kun käyttää sana tasa-arvo yhdenvertaisuuden sijasta?

Yksi asia hän viestittä on että kiinnosta on vain naisten ja miesten yhdenvertaisuutta. Hänelle ei ole tärkeä yhdenvertaisia oikeuksista kun puhutaan mm. uskonnosta, etninen taustasta, kansalaisuudesta tai kielestä.

Poliisin nettisivu on hyvä esimerkki siitä kuinka “tasa-arvo” käytetään yhdenvertaisuuden sijasta. Valkoisia poliisi naisia ovat nettisivulla näkyviä mutta miksei heti näky “yhdenvertaisia” esimerkkejä mm. ei-valkoisi poliiseja?


Lähde: Poliisi

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekava käyttö Suomessa heijasta laajempi yhteiskunnallinen ongelma ja osoittaa miksi syrjinnän ja rasismin taistelu on sekava.

Koko yhdenvertaisuuden (myös tasa-arvon) edistäminen on pahasti sirpaloitu Suomessa  ja salli kahden tärkeän sanan väärinkäyttö.

*Suomalaisessa lainsäädännössä ‘tasa-arvo’ tarkoittaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Sitä koskee laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Suomen perustuslaissa määriteltyä periaatetta, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta kutsutaan puolestaan yhdenvertaisuudeksi. Siitä säädetään erikseen yhdenvertaisuuslaissa (Wikipedia).