Posts Tagged: mångkulturalism

Varför finns det inte någon gata i Finland Som har fått namnet efter Rosa Emilia Clay (1875-1959)?

Här är en enkel fråga : Varför finns det inte någon gata i Finland som fått namnet Rosa Emilia Clay, den första afrikanska naturaliserade finnen 1899? Det finns ingen gata i Tammerfors som fått namnet efter henne. Rosa Emilia Clay bosatte sig i Tammerfors en kort tid före hon immigrerade till Förenta staterna 1904, även på Mustinlahti där hon var en förskolelärare fanns ingen gata som har fått namnet efter henne.

Read on »