Posts Tagged: Finnland

Varför finns det inte någon gata i Finland Som har fått namnet efter Rosa Emilia Clay (1875-1959)?

Här är en enkel fråga : Varför finns det inte någon gata i Finland som fått namnet Rosa Emilia Clay, den första afrikanska naturaliserade finnen 1899? Det finns ingen gata i Tammerfors som fått namnet efter henne. Rosa Emilia Clay bosatte sig i Tammerfors en kort tid före hon immigrerade till Förenta staterna 1904, även på Mustinlahti där hon var en förskolelärare fanns ingen gata som har fått namnet efter henne.

Read on »

Hem och Skola: Nattlampa

Av Rebecka Holm Fördomar? Varifrån kommer de? Varifrån kommer rasistiska tankar?Rädsla. Människor är rädda. Rädda för vad då, kan man undra?  Jag tror att man är rädd för det man inte känner till. Ifall en person träffar på eller får se någonting nytt och annorlunda, misstror hon det ofta. Människan känner sig hotad av det

Read on »