Skärpt asylpolitik – Hur behandlas asylansökningarna?

by , under Flyktingar och asyl

Låg och bläddrade igenom min Facebook då jag stötte på ett inlägg som en av mina Facebook vänner hade delat – Skärpt asylpolitik känns konkret på förläggningarna heter artikeln som Svenska Yle har publicerats och som handlar om asylsökanden i Finland och hur dessa ansökan behandlas.

Som vi alla vet så har det varit mycket tala om flyktingar och asylsökande i Finland och situationen blir bara svårare för dessa asylsökande efter att många ändringar och beslut har getts ut från immigrationsverket och riksdagen.

Första förändringen som skedde i den 16 Maj 2016 då man uteslöt helt och hållet den internationella humanistiska skyddet, sedan kom ett nytt besked som det meddelades om i det Finländska median att Irak är ett tryggt land.

Och före denna beslut gavs ut hände det ett stort explosion som dödade upp till 500 personer och flera hundra skadade.

Efter det började det komma många besked om avslag på asylansökan för Irakier. Här nedan kan man se resultaten på asylansökan. Endast under Juni 2016 fick 77 % negativa asyl besked.

1aa1e949d3a24d0f6c87e81ba2d9cd85769ef1c2 676c44388f22555965c2c365ee8bee62a4b1f3d7

 

Och det bara fortsätter. Efter att migrationsverket har fastställt att Irak, Afghanistan och Somalia är tryggt land så sjönk ju de flesta asylsökandens hopp om att få stanna i Finland.

Men detta räckte inte till för riksdagen beslöt den 1 Juni 2016 att personer som får rätt uppehållstillstånd i Finland och har en familj måste inom de tre månaderna ansöka om familjeåterförening utan försörjningsförutsättning om familjebanden uppstod innan asylsökanden hade anlänt till Finland – med andra ord – du skall ha haft familjen före du kommit till Finland, alltså för dessa som vill gifta sig i framtiden genom att återvända till Irak för att skaffa en kvinna kan inte.

Tiden som man har på sig för att ansöka om familjeåterföreningen är inom tre månader efter att denna person fått ut sin beslut om att han får stanna i landet.

 

Så tillbaka till vår rubrik, hur asylansökan behandlas. Kanske för de flesta som inte vet så normalt kallas man till en asylutredning som kan ta upp till 4 – 8 timmar, beroende personen och varifrån den kommer.

Sedan som det nämns i artikel så frågas man mellan 60 – 80 frågor som upprepas mellan raderna så att asylsökanden inte kan “ljuga” med sina svar.

Är du en alert person som hela tiden följer med vad som antecknas och sedan följer med tolken så kan du vara rätt säker på att de inte lägger dit uppgifter och “svar” som inte tillhör dig för det hände en person jag känner, om han inte följde noga med så skulle dom ha skrivit dit en annan datum än den datum han gav ut.

Så de flesta kanske inte vet är att på en asyl bonden så delas det ut mat tre gånger om dagen. Frukost kl 8.15

lunch kl 12..30 och middag kl 18. Det mat som tillagades på asyl bonden är mat som inte kan ätas  – vattniga, smaklösa rätter allt från olika grönsaksgrytor och ris som är fortfarande okokt.

Källan som har berättat för mig är en person som har bott på asyl bonde. Han berättade för mig hur hemskt maten var att han har flera gången varit utan mat i flera dagar och självt köpt bröd, yoghurt och annat man kunde ha på fönsterbräden under vintern.

Men han påminde sig själv alltid att orsaken till att han tagit hit sig var inte för maten – utan han söker skydd för sitt hotade liv.

Maten är ett stort problem för många asylsökanden, varför ger de inte pengar till dem och låta dem göra det maten de vill?

Jag tror att de tänker en familj om varje person får 314 € och de är 3 – 4 personer det blir dyrt för staden att betala ut denna summa, så lika bra så får de äta maten vi serverar dem eller så är de utan mat.

“I de flesta flyktingförläggningar finns inga egna kök, och mer sällan heller bekvämligheter, så som ett eget kylskåp på rummet där man kan förvara barnens mjölk.

.

Under samma vecka som Maryan fick sitt postiva besked om uppehållstillstånd fick Maryans syster med sin man och barn negativa beslut och att de skall utvisas från Finland, samma besked fick hennes två bröder som är på ett asylbonde i Nurmijärvi.

Maryan fick uppehållstillstånd för att hon är ensamstående mamma och detta var hennes personliga fall då hon ansökte om asyl. I Irak så bodde hon med sina två bröder eftersom hennes man var med om en drunkningsolycka då hennes äldsta barn var fyra år.

F”inland berövar mig hela mitt sammanhang, mitt hjärta, om alla andra i min familj avvisas. – säger Maryan

Mohammad som är Maryans syster man berättar att de hade hört att asyl samtalet räcker upp till fyra till åtta timmar och man får allt från 60 till 80 frågor, men vi satte i en och en halv timme, varför var vår samtal så korta och varför blev vi aldrig meddelade om att denna samtal var den avgörande

“Har våra fall verkligen utretts ordentligt? frågar de, som likt sin syster talar en utmärkt engelska.

Här kommer nu min fråga – hur kan det vara möjligt att man antecknar fel information än det man har blivit informerad?

Hur kan de på migrationsverket säga att den ena born bor i Bagdad och den andra på en stad som heter Aane?

“Någon sådan ort existerar så vitt den här familjen vet inte, utan det handlar sannolikt om en felskrivning

Så nu är frågan den – var det verkligen en fel skrivning eller var det ett medvetet “felskrivning” för att kunna utvisa dessa personer?

Jag tror knappast att de är ensamma om denna “fel” skrivning och sedan advokaten som var med dem, varför granskade han inte deras samtal och gå igenom allt speciellt datum och ortar brukar vara någonting de “fel “skriver.

Det som jag blev och fundera över – varför de alla kommer att skickas tillbaka till Irak? Var blev delen där man kan överklaga beslutet?

Det är verkligen skrämmande hela den här situationen med att de får negativ besked och ännu till avvisning.

De som har ansökt om asyl på grunde att de har kommit från områden som har ISIS och de är sunna muslimer är utsatta för den risken att de blir utvisade, för Al Anbar har befriats från ISIS och det finns inga Siha muslimer på dessa områden.

“Bagdad anses vara tryggt för barnfamiljen och den ena bror som ska skickas dit trots att han aldrig bott där, och hemorten anses otrygg för en ensamstående kvinna men trygg för en ensamstående man

Det är nog någonting skumt med hela beslutet. Hur kan man anse att det är otryggt för en ensamstående kvinna medan tryggt för en ensamstående barn – och systern med sin man, hon har ju också barn, vart har deras säkerhet försvunnit?

“På Migrationsverket finns det bra handläggare men det finns också handläggare vars beslut i det närmaste verkar vara helt godtyckliga.

― Ville Punto, jurist specialiserad på flykting- och människorätt.

“Det känns som om vi blir avvisade från precis alla ställen, som att det inte finns någon plats för oss

Det är någonting verkligen sorgligt då Irakierna har ett land men det är farligt att återvända till, och de kommer till Finland genom att riskera sina egna och sina barns liv och som Finland avvisar dem också, vart ska de ta vägen dessa oskyldiga människor och hur länga skall detta fortsätta att leka med deras tålamod och nerver?

Jag väntar med tålamod också på att mina vänner skall få sina beslut – vilket ser ganska dåligt ut.

Varje asylansökan utreds individuellt och varje sökande ska motivera varför förföljelse eller allvarlig fara hotar just honom eller henne.

Asyl eller alternativt skydd beviljas en person som hotas av allvarlig personlig fara om han eller hon återsänds till sin hemtrakt. Om en person har möjlighet till intern flykt i sitt hemland beviljas han eller hon inte internationellt skydd.

  • Det är möjligt att få asyl om
  • personen har en välgrundad anledning att vara rädd för att utsättas för förföljelse på grund av sitt ursprung, sin religion eller nationalitet eller på grund av att han eller hon hör till viss samhällsgrupp eller på grund av sina politiska åsikter.
  • Det är möjligt att beviljas alternativt skydd om personen i sitt hemland hotas av dödsstraff, avrättning, tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som kränker människovärdet
  • personen som följd av en väpnad konflikt är utsatt för en stor risk att i sin hemtrakt utsättas för allvarlig personlig fara och saknar möjlighet att fly inom landet.

Så jag hoppas verkligen att de följer dessa principer och inte börjar blanda ihop med landets säkerhet och personens grund asylansökan.

Källor:

http://www.migri.fi/for_media/meddelanden/pressmeddelanden/pressmeddelanden/1/0/asylbeslut_for_irakier_andelen_negativa_beslut_har_okat_68693

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/09/skarpt-asylpolitik-kanns-konkret-pa-

 

 

 

Leave a Reply