Rasismin määrittäminen

by , under All categories, Sasu

Melkein jokaista ihmistä kohden on eri määritelmä rasismista. Jos Suomessa on suunnilleen viisi miljoonaa ihmistä, joten meillä on suunnilleen viisi miljoonaa eri määritelmää rasismille. Tämä voi olla vahvaa karrikointia, mutta ei ole kaukana todellisuudesta. Jos aiomme taistella rasismia meillä on oltava vähintään, jokin selvä määritelmä sille mikä on rasismi.

 

Rasismin voi ajatella Malcolm X:än sanoilla. ”Racism is like a Cadilla, they bring out a new model every year” (Malcolm X, 1964)

Sanojen ydin on siinä, että rasismi on alituisesta muutos tilassa. Se ei ikinä pysähdy. Tämä ominaisuus johtuu rasismin kulttuurillisesta luonteesta. Rasismi ei ole yksittäinen teko vaan kokonainen maailman katsomus ja elämäntapa. Tämä tarkoittaa sitä, että rasismiin sosialisoidutaan ja omaksutaan. Rasismia voisi kutsua kulttuurin syöväksi. Sillä on etäpesäkkeitä joka puolella Eurooppalaista yhteiskuntaa ja aina, kun sen uskoo voittaneen, se palaa aina vain vahvempana. Se on kuin Hydra.

 

Analyyttinen määritelmä on ennakkoluulo + valta. Tämän määritelmän voi löytää Englantilaisista sosiologian oppikirjoista ja netistä. Kaikki alkaa ennakkoluulosta. Sinulla on jokin stereotyyppi tai miellemalli joka on negatiivinen. Esimerkiksi, että Venäläiset juovat itsensä aina kaato humalaan. Sinulla on nyt ennakkoluulo. Koska kuulut enemmistöön, joka hallitsee alkoholin jakelun ja lainsäädännöt, pääset säätämään syrjiviä lakeja. Kiellät alkoholin jakelun venäläisille. Tämän esimerkin kautta voimme yleistää asian vaikkapa talouteen, politiikkaan, Lain ylläpito voimiin ja koulutus laitokseen.

 

Kaikista klassisin on, että rasismi on uskomus toisen rodun ylemmyydestä verrattuna toiseen. Tämän määritelmän mukaan teon motiivi tekee sen rasistiseksi. Ongelmaksi tulee nyt se, että määritelmä jättää rakenteellisen rasismin pois laskusta. Rakenteellisessa rasismissa toiminnan tulos määrittelee onko se rasistinen. Samalla tavoin määritelmä päästää poliittisesti korrektit rasistit läpi. Määritelmä sopii paremmin ääritapauksien ja selvästi rasististen toimintojen kiinni saamiseksi.

 

Jo sivuutettu ollut rakenteellinen rasismi perustuu systeemien tuottamien tulosten tutkimista. Määritelmän joustavuus antaa mahdollisuuden hyökätä päälinpuolin tasa-arvoisia palveluita ja yhteiskunnan rakenteilta vastaan. Hyvä esimerkki voisi olla lain ylläpito voimat. Jos käy niin, että musta ihminen tuomitaan suuremmalla todennäköisyydellä pidemmäksi aikaan vankilaan tai hellemmin annetaan kuoleman tuomioita verrattuna samaan rikokseen syyllistyneeseen valkoiseen. Se on rakenteellista rasismia. Jos poliisi suuremmalla todennäköisyydellä tutkii ja kysyy henkilöllisyys todistusta arabilta tai turkkilaiselta verrattuna vaikkapa venäläiseen niin se on rakenteellista rasismia. Mediassa se nähdään tavassa miten värillisiä esitetään ja miten paljon heitä nähdään siellä. Koulussa se nähdään tavassa miten opettajat reagoivat värillisen väärinkäytökseen ja opetussuunnitelman rakenteesta. Mitä opetetaan ja mitä on jätetty pois. Luetteloa voi jatkaa kaikkiin yhteiskunnan osa-alueihin asumisesta aina terveyden huoltoon.

 

Näistä määritelmistä voi helposti saada kuvan, että vain valkoinen voi olla rasisti. Käytännössä kuka tahansa voi olla rasisti. USA:sta voi löytyä pari afrocentristä ryhmittymää, jotka uskovat mustien ylemmyyteen. Saman laisia voi löytyä kaikista ihmisryhmistä. Suurin osa rasistisista värillisistä ovat silti rasisteja itseä ja vaaleampia siskoja kuin valkoisia kohtaan. Tähän on kaksi syytä. Ensimmäinen on, että värillisillä on harvemmin valtaa käyttää heidän vihaa tai ennakkoluuloa valkoisia vastaan. Niissä maissa joissa värilliset ovat enemmistöinä valkoisten syrjintä olisi taloudellisesti liian kallista. Useammin värillisten maissa värilliset sortavat muita saman rodun edustajia. Toinen on, että värilliset suurin osin ovat omaksuneet entisten sortajien arvot. Tämän omaksumisen mukana on tullut vahva itseinho ja kateellisuus vaaleampia siskoja kohtaan. Aasiassa tämä voidaan nähdä mustien karsastamisena, mutta valkoisen kauneus ihanteen sairaana palvomisena. Nopeiten kasvava kauneuden ala on  ihon vaalennut voiteet. Toiseksi tulevat kauneus leikkaukset joilla pyritään tulla mahdollisimman Eurooppalaiseksi.

 

Yksikään määritelmä ei ole täydellinen. Parempi olisi käyttää niitä yhdistettynä. Silloin saa hyvin laajan käsityksen siitä mikä rasismi on. Kannattaa ajatella asia samalla tavalla kuin psykologian malleja. Ne ovat syntyneet eri näkökulmasta, mutta eivät sinänsä ole väärässä. Jos yrittää ottaa jonkun määritelmän pois niin rasismin näkökyky sumenee pahasti.

 

Biologisen syrjinnän ja muunlaisen syrjinnän ero. Color Shock

“If one is rejected because, he is uneducated, he can at least consoled by the fact it may be possible for him to get an education.

If one is rejected because he is low on the economic ladder, he can at least dream of the day that he will rise from his dungeon of economic deprivation.

If one is rejected because, he speak with an accent, he can at least, if he desire, work to bring his speak in line wiht the dominant group.

If howewer, one is rejected because of his color, he must face the anguishing fact that he is being rejected because of something in himself that cannot be changed.” (Marti Luther King, Jr. Where Do We Go From Here Chaos Or Community? s.117)

 

Lisätietoa ja muita määritelmiä.

http://www.racialequitytools.org/glossary.htm

http://whyaminotsurprised.blogspot.com/2006/03/racism-prejudice-power.html

http://whyaminotsurprised.blogspot.com/2010/04/racism-prejudice-power-part-2.html

http://abagond.wordpress.com/2011/10/20/black-racism-is-not-a-mirror-image-of-white-racism/

Värilliset ja valkoiset kokeilkaa  jos teillä olisi ennakkoluuloja.

https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/