Otavan Sanomat: Kotoutuminen on menestyksen avain

by , under Robito Ibrahim

Robito Ibrahim*

Kotoutuminen on tärkeää maahanmuuttajille, jos he haluavat menestyä Suomessa. Kotoutuminen tarkoittaa kaksisuuntaista sopeutumista, eli maahanmuuttajat sekä kantasuomalaiset kunnioittavat toistensa tapoja ja kulttuuria. Mutta miten tämä tapahtuu käytännössä?

Yksi tärkeä askel kohti kotoutumista on suomen kielen oppiminen. Mitä enemmän opit suomea, sitä helpompi on sopeutua Suomeen ja työllistyä.

Kieli on tärkeä mutta yhtä tärkeä on suomalaisten hyväksyntää siitä, että sinua kunnioitetaan ja on yhdenvertaisia mahdollistuksia. Maahanmuuttajan on kuitenkin tehtävä paljon työtä, jos haluaa kotoutua ja olla osa yhteiskuntaa.

On tärkeää myös uskoa itseensä. Älä usko kaikkea mitä sinulle sanotaan. Älä huolestu, jos näet ihmisten tekevän asioita eri tavalla kuin mihin olet tottunut. Eri ihmisillä on erilaisia ajatuksia ja erilaisia arvoja. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. Jos joku on tehnyt jotain pahaa sinulle, kostaminen vain pahentaa asiaa. Suomessa toimitaan niin, että jos sinulle tapahtuu jotain pahaa, siitä ilmoitetaan poliisille.

Suvaitsevaisuuden, hyväksynnän ja kulttuurisen monimuotoisuuden puolesta voi olla haastelista mutta älä koskaan anna periksi. Kun ihmiset tekevät yhteistyötä keskenään, he voivat saada ihmettä aikaan ja keksivät parempia ideoita. Kunnioita muiden oikeuksia ja he kunnioittavat sinun oikeuksiasi.

Luottamus ja hyvä itsetunto ovat tärkeitä. Arvosta toisia ja älä aliarvioi itseäsi. Älä unohda omia tunteitasi ja ajatuksiasi muita miellyttääksesi. Kuuntele sisäistä ääntäsi.

Kukaan ei selviä yksin. Jokainen tarvitsee ajoittain apua. Älä arvostele muiden kulttuuria, vaikka mikään kulttuuri ei ole täydellinen.

Rehellisyyttä arvostetaan Suomessa paljon. Tämä ominaisuus on olennainen osa suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa.
Kotoutumista on olennainen osa menestystä, vahvat ihmiset eivät anna periksi, kun he törmäävät haasteisiin. He vain työskentelevät kovemmin.

* Robito Ibrahim on monikulttuurisen peruskoululinjan opiskelija 2014-2015. Otavan Sanomat on Otavan Opiston opiskelijoiden lehtiprojektin tuotos. Opisto sijaitsee Mikkelin lähellä.