Otavan Sanomat: Kieli ja kotoutuminen

by , under Hassan Muhumud, Sadio Ali Nuur

Hassan Muhumud ja Sadio Ali Nuur*

On selvää, että kun ihminen muuttaa uuteen kotimaahan yksi tärkeä osa hänen kotoutumistaan on suomen tai ruotsin kielen oppiminen. Kielitaito on tärkeä, koska se antaa eväitä ponnistaa eteenpäin opiskelussa ja työelämässä.

Näyttökuva 2014-6-2 kello 12.40.44

Lue Otavan Sanomat tästä.

Joillekin maahanmuuttajille vakuutetaan, että jos opit suomea voit saavuuttaa kaiken mitä haluat. Annetaan ymmärtää, että se on passi menestykseen Suomessa.

Toinen iso haaste maahanmuuttajille on suomenkielen kurssien tarjonta. Joissakin kunnissa maahanmuuttajat pääsevät melkein heti opiskelemaan kieltä, kun taas toisissa se voi kestää pitempään, jopa kuukausia. Opetuksessa on varmasti myös eroja.

Vaikka kielen oppiminen on erittäin tärkeä asia uusille maahanmuuttajille, se ei ole ainoa osatekijä Suomeen kotoutumisessa. On paljon muita, yhtä tärkeitä asioita kuin kielenoppiminen, jotka pitää huomioida.

Ihmiset ovat yksilöitä ja siinä on paljon eroja, kuinka hyvin jotkut maahanmuuttajat sopeutuvat uuteen kotimaahansa. Uudelta asukkaalta vaaditaan paljon. Hänen on oltava oma-aloitteinen, reipas, ahkera ja mikä tärkeintä, hänen on luotettava itseensä. Samalla tarvitaan kannustava ilmapiiri ja yhteiskunta, jossa on hyväksyntää, kunnioitusta ja tasavertaisia mahdollisuuksia.

Integraatioon ja kaksisuuntaiseen kotoutumiseen liittyy paljon haasteita, jotka varmasti pystymme ratkaisemaan yhdessä. Yksi iso kysymysmerkki joillekin maahanmuuttajille on se, mitä tarkoitetaan riittävällä suomen kielen taidolla töitä haettaessa.

Mikä on riittävää riippuu paljon ammatista. Jotkut ammatit vaativat enemmän suomen kielen taitoa kuin toiset. Esimerkiksi lääkärit tarvitsevat hyvän kielitaidon työskennellessään potilaiden kanssa. Toisaalta esimerkiksi maalarit, siivoojat tai rakennustyöntekijät eivät tarvitse niin hyvää kielitaitoa.

Mielestänne perheenyhdistyminen on toinen erittäin tärkeä seikka, kun puhutaan kotoutumisesta ja kun rakennetaan uutta kotia uudessa maassa. Kun perheesi asuu kanssasi samassa maassa, sekä elämä että kotoutuminen helpottuvat merkittävästi.

Eläminen ilman perhettä on tuskallista ja surullista, erityisesti uudessa maassa.

Hyvään kotoutumissuunnitelmaan kuuluvat seuraavat asiat: mahdollisuus oppia suomea ja opiskella ammatti, pääsy työelämään ja perheenyhdistäminen. Näissä neljässä asiassa piilee menestyksen avain.   

*Kirjoittajat opiskelivat Otavan Opiston monikulttuurisen peruskoululinjalla 2013-2014. Otavan Sanomat on Otavan Opiston lehtiprojektin tuotos.