Onko puolueiden allekirjoituksilla merkitystä?

by , under All categories

Kun Suomen eduskuntapuolueet 14.10.2015 allekirjoittivat uudelleen edellisen kerran v. 2011 allekirjoitetun eurooppalaisten poliittisten puolueiden yhteisen rasisminvastaisen peruskirjan, eduskunnassa kuultiin kahdenlaista keskustelua.

Kuultiin Nasima Razmyarin erinomainen keskustelunavaus sekä Petteri Orvon, Ozan Yanarin ja eräiden muiden kansanedustajien hyvät kannanotot.

Mutta kuultiin myös omituisia heittoja siitä, että pitäisi määritellä, mitä se rasismi oikein on. Joku piti perussuomalaisten puoluetoimistoon kohdistunutta ilkivaltaa suunnilleen ainoana maininnan arvoisena asiana. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Sampo Terho, oli kuitenkin omassa puheenvuorossaan ääneen lukenut, kuinka tuona päivänä jälleen allekirjoitetussa paperissa rasismi määritellään:

”kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla”.

Tuo määritelmä mielessään puolueet siis uudelleen sitoutuivat noudattamaan alle listattuja käytäntöjä ja periaatteita. Kunkin alakohdan alle kirjoitan huomioita tai kysymyksiä siitä, kuinka sitoumuksia on noudatettu:

Sitoudumme puolustamaan ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita, torjumaan rodullista häirintää ja kiihotusta kansanryhmää vastaan sekä rotusyrjintää ja kaikkia rasistisen väkivallan muotoja.

Molemmissa viimeisissä eduskuntavaaleissa perussuomalainen puolue on hyväksynyt listoilleen toimijoita, joiden koko vaalikampanja on perustunut rasistiseen mustamaalaamiseen ja kansanryhmää vastaan kiihottamiseen.

Viime vaaleissa perussuomalaisten virallinen vaalivideokin oli ikävästi maahanmuuttajia leimaava ja islamisoitumisella pelotteleva: https://www.youtube.com/watch?v=BKExMU8GXtI

Sitoudumme kieltäytymään näyttämästä, julkaisemasta tai levittämästä näkemyksiä, jotka herättävät tai lietsovat tai joiden voi perustellusti odottaa herättävän tai lietsovan ennakkoluuloja, vihamielisyyttä ja kahtiajakoa eri etnisten tai kansallisten tai uskonnollisten ryhmien kesken sekä puuttumaan kaikenlaiseen rasistiseen käyttäytymiseen ja rasistisiin mielipiteisiin

Kunnollisvaalit-sivusto osoitti jo v. 2012, kuinka laajasti rasistiset, uusfasistiset ja kansanryhmää vastaan kiihottavat keinot olivat käytössä etenkin perussuomalaisilla poliitikoilla: http://kunnollisvaalit-2012.blogspot.fi/

Sitoudumme käsittelemään vastuullisesti ja reilusti aiheita, jotka liittyvät yllä mainittuihin ryhmiin ja välttämään heidän leimaamistaan.

Perussuomalainen kansanedustaja Tom Packalén on useammassa kirjoituksessaan antanut ymmärtää, että poliisi peittelee maahanmuuttajien tekemiä rikoksia ja että maahanmuuttajajengien kovat väkivaltarikokset ovat jo vuosia olleet arkipäivää. Hän on nähnyt mustia miehiä sellaisessakin poliisin videossa, jossa heitä ei ole ollut ja nostanut asiasta suuren julkisen metelin.

Saman puolueen edustajat levittivät tämän vuoden vaalien alla tekaistua huhua somalien tekemästä joukkoraiskauksesta. Poliisi yritti kiistää huhun, mutta vahinko oli jo tapahtunut: rasistisella kiihotuksella lieni melkoinen osuus perussuomalaisen puolueen vaalimenestykseen.

Molemmista tapauksista olen kertonut tarkemmin tässä blogissani: http://www.paljastettu.fi/276988564

Tapojen parantumisesta ei ole merkkejä. Poliisilla on tiedottamisesta tarkat säännöt, jotka pohjaavat perustuslakiin ja esitutkintalakiin. Vähemmistöjen tarpeetonta mainintaa rikostapauksista uutisoidessa vältetään juuri siksi, mistä tässä rasisminvastaisessa julkilausumassakin on kysymys: jotta joidenkin henkilöiden tekemät rikokset eivät leimaisi koko pientä vähemmistöä ja jotta joidenkin tahojen lietsoma muukalaispelko ei leimahtaisi joidenkin yksittäistapausten takia.

Packalén näyttäisi tässä kuussa jälleen olevan asialla lisäämässä rasistien uskomuksia siitä, että asioita yritetään peitellä ja maahanmuuttajat ovat rikollisempia, kuin annetaan ymmärtää: http://www.iltalehti.fi/pakolaiskriisi/2015102120543834_cm.shtml

Samalla asialla on perussuomalaisten julkaisujen päätoimittaja, Matias Turkkila, tässä Facebook-päivityksessään: ”Nämä kansalaisten ja heidän palvelijoidensa suiden tukkimiseen suunnatut toimet on totetutettu pääosin juuri nyt, kun Suomi kohtaa lähihistoriansa rajuimman siirtolaisvyöryn.
Kansalaisten ylivoimaisen enemmistön mielestä hyöky pitäisi tukkia. Valitettavasti oikeuslaitoksen ja aivan erityisesti median mielestä pitäisi tukkia mieluummin kansalaisten suut. Poliisi on tukkimassa omaa suutaan.”

Matias Turkkila 221015

Sitoudumme pidättäytymään kaikenlaisesta poliittisesta liittoutumisesta ja yhteistyöstä sellaisten poliittisten puolueiden kanssa, jotka yllyttävät tai yrittävät lietsoa rodullisia tai etnisiä ennakkoluuloja ja rotuvihaa.

Keskusta ja Kokoomus ovat tietoisesti ryhtyneet hallitusyhteistyöhön puolueen kanssa, joka yllyttää tai lietsoo rodullisia ja etnisiä ennakkoluuloja ja rotuvihaa. Eduskunnan puhemieheksi on valittu rasistisilla kirjoituksilla ääniä kerännyt perussuomalainen poliitikko.

Sitoudumme pyrkimään siihen, että yllä mainituilla ryhmillä on edustuksensa puolueen kaikilla tasoilla, erityisesti puolueen johdossa sekä kannustamaan kyseisten ryhmien edustajien rekrytointia niin jäseniksi kuin poliittisiin tehtäviin.

Onko suomalaisilla puolueilla, ehkä paria poikkeusta lukuun ottamatta, ollut vilpittömiä pyrkimyksiä tähän? Oliko esimerkiksi Abdirahim Hussein vain mukava hyvän mielen tuoja Keskustan eduskuntavaalikampanjassa v. 2015, vai saiko hän puolueelta henkistä ja materiaalista tukea kampanjointiin? Siis sellaista tukea, jonka tarkoituksena oli nostaa hänet yhdeksi puolueen kansanedustajista?

Oliko Jussi Halla-ahon rasistinen hyökkäys maahanmuuttajaehdokkaita vastaan kesken vaalikampanjan v. 2015 asia, johon Jussi Halla-ahon puolue, Perussuomalaiset r.p. otti kielteisen julkisen kannan?

Sitoudumme edelleen lupaamaan ryhtyä tarpeellisiin toimiin varmistaaksemme, että kaikki ne henkilöt, jotka työskentelevät tai millään tavoin ovat mukana vaalikampanjassamme tai muussa toiminnassamme ovat tietoisia yllä mainituista periaatteista ja toimivat niiden mukaisesti kaikkina aikoina.

Mihin toimiin Timo Soini on ryhtynyt? Hän on kammannut tiheällä kammallaan joukon rasisteja puolueeseen. Rasistit ovat myös saaneet laatia puolueen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. He pitävät Facebook-sivuillaan ja blogeissaan tyytyväisinä suuria joukkoja kannattajia, jotka häpeilemättä koristelevat maahanmuuttajavastaisia kommenttejaan rasistisin kuvin, hakaristein ja vihavideoin.

Halla-ahon seinä kesä 15

Kun perussuomalaiset talousasioissa nyt joutuvat antamaan periksi ja “lapioimaan rahat Kreikkaan”, tartutaan maahanmuuttoasioissa viimeisiin oljenkorsiin. Oman ohjelman edistämiseksi ja äänestäjien tyynnyttämiseksi rasistiset ulostulot näyttäisivät kovenevan, tulevan julkisemmiksi ja johtavan jo väkivallantekoihin.

Mikä tarkoitus rasisminvastaisen peruskirjan allekirjoittamisella oli? Ei perussuomalaisten toiminta ole ollut muilta puolueilta piilossa. Vaikea on uskoa, että etenkään perussuomalaiset olisivat allekirjoittaneet asiakirjaa vilpittömin mielin.

Miksi kansaa yritetään harhauttaa tyhjillä puheilla ja katteettomilla allekirjoituksilla?