My drunk friend

by , under All categories

دوست مست من
آخ که چقدر دلم تنگه برات ای خود من
یه مردی را میشناسم که معتاده به آبجو؛ تا انجا که جا داره آبجو میخوره ، همیشه مسته ،
همیشه گیج مثل دفتر سوشیال.
اغلب میاد میشینه رو نیمکت جلوی ساختمان ما. تو سرما و تو گرما حتی وسط دل زمستون تو برف واشک یخ زده آسمونها. انگار عاشق این منطقه کا للیو است و شاید فکر میکنه ساختمون ما بهترین ساختمون دنیاست بر عکس من که
مطمئن هستم اینجا بدترین خانه دنیاست. دلم خیلی برایش میسوزه ، انگار با نگاهش چنگ میزنه به جگرم و میگه کمکم کن دانا .واویلا چقدر غم داشت این دنیا .
نمیدانم برای خودم گریه کنم و سینه بزنم یا برای اون؟ بی کی بگم این درد بشریت را؟ دلم میسوزه دست خودم نیست

این دله که فرمانروای ما شکسته دلانه آه سعدی جان چقدر دوستت دارم
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گو هرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

پس بنا بر این نمیتوانم نگاهش کنم و بی خیالش باشم، اون یک عضوی از دنیای منه.
یک کم با هم دوست هستیم، بهش سلام میکنم هر وقت میبینمش. حدود یک سال پیش وحتی خیلی بیشتر با هم کلی حرف زدیم ، در مورد زندگیش گفت، هیچ جایی را برای خوابیدن
نداره، تو پارکها می خوابه حتی تو زمستون.
آزادی خوبه اما نه اینقدر که مردم آزاد باشن سم،الکل بخرند و خودشون را با الکل مجازات کنند.
مجلس خواب آلوده اینجا باید یک استخر قهوه بخوره ، بیدار بشه و بداده این آدمها برسه قبل از اینکه نسل بعدی اینجا الوده بشه. چرا تجارت آبجو آ زاده ؟ چرا حکومث به اسم آزادی از قانون سوء استفاده میکنه؟ کدام قانون در فنلاند میگه کارتون کارتون ابجو بفروش به مردم بینوا؟ به جوانها و نسل آینده ما ؟
مردم مشکلات دارند ، وقتی یک کوه مشکل بهشون حمله میکنه میترسند گیج میشوند و
خودشون را گم میکنندو آنوقته که خودشون را تو اس و ک بازار و سیوا و غیره میبینن ، الکل میشه عصب و خون آ نها وزندگیشون را نابود میکنه ، اما همین الکل خیلی ها را پولداررمیکنه ،
همانهایی که این قانون و حکومت حمایتشون میکنه.
هرآنچه بگندد نمک میزنند وای به روزی که بگندد نمک

هر مشکلی که پیش میاد به قانون شکایت میکنند، به کی شکیت کنند اگر قانون خودش
مشکل باشد ؟
کی میدونه شاید قانون هم مست و الکلیه؟

Such, that how I am missing myself.
I know a man who is an addict, addicted to beer. He drinks so much beer, he is always drunk.He is dizzy, dizzy like social welfare service offices( no doubt) He comes and sits on a bench in front of our building, in the coldness and warm, in the middle of snow, wind and sleet, in the darkness of winter and lighting of summer, he is here all the time.
It looks like he is a lover of this region Kallio. Perhaps he thinks our building is the best building in this world. Unlike me because I think this is the worst house in this world.
My heart burns very much for him. His looks harp on my liver and says, “Help me, help me”.
I don’t know if I should cry and beat the breast for myself or for him

Human beings are members of a whole
In creation of one essence and soul
If one member is afflicted with pain
Other members uneasy will remain
If you have no sympathy for human pain
The name of human you cannot retain

Its a poem by Saadi Shirazi, my darling Saadi

The children of Adam are limbs to each other, having created of one essence and soul

So I can’t look at him and be relaxed. He is a member of my world, of my earth.
We are friends with each other, a bit. I say ” hi” to him when I see him around. We talked a lot for almost one year and a half ago. He talked about his life. He has not any place for sleep, even in winter time he sleeps in the parks.
Freedom is good but not like this. People are so free to go and buy poison, alcohol, and punish themselves with it.
Sleeping Parliament * HELSINKI * should drink one pool of coffee, wake up and listen to these people, before our next generation becomes poisoned.
Why is that beer trade free?
Here in Finland???

Why does government abuse the LAW in the name of freedom???
Which law in Finland says that it is right to sale boxes of beer to these poor people????To youngsters and to our next generation?
People have problems. When a mountain of problems attack them, they feel fear and confusion. They lose themselves and in that time they find themselves in S market, K market, Siwa, etc. and alcohol will be their nerve and blood. It will destroy their lives, but this beer and alcohol will make some people rich. Those who this law and government support them. That is a bitter fact, but true.

They put salt on what is rotten.
But what about a day that salt is rotten???

You use salt to salt your food. You have government to keep people and society safe.
But when salt means government is rotten, how can you have a healthy society?

People complain about their problems to the law, but to who should they complain if the law itself is the problem?

Who knows? Maybe law is drunk and uses alcohol???