Mikkelin Pub Kulma Bari: Onko omistaja tietoinen, että syrjintä on rikos Suomessa?

by , under Enrique Tessieri

Romanien lähteiden mukaan, on tapahtunut syrjintää Pub Kulma Barissa syyskuussa ja joulukuussa. Molemmissa tapauksessa romanit eivät päässeet baariin, koska he kuuluvat tiettyyn etniseen ryhmään.

Migrant Tales on tutkinut tapausta ja syntyy kysymys: Onko omistaja tietoinen perustuslain pykälästä 6§? Siinä kerrotaan:

“Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”


Pub Kulma Bar Mikkelissä (Juvantie 9-11) jonne romanit eivät ole tervetulleita. Kuva: Enrique Tessieri

Pub Kulma Barin tapaus ei ole toki ensimmäinen Mikkelissä tai Suomessa jossa liikkeenomistaja mielivaltaisesti antaa kaikille tietyn ryhmän jäsenille porttikiellon. Eikä selitykset ”minun lakini on oikeuteni” riitä kumoamaan perustuslakia.

Valitettavasti Suomessa harrastetaan avointa syrjintää ja rasismia, koska siihen puututaan liian vähän.

Ei ole vain tärkeää mitä tapahtuu Pub Kulma Barin asiassa ratkaistaan mutta että romanit jotka väittävät kokeneensa syrjintää voivat käyttää laillisia keinoja haastaa syrjintää.

Toinen mielenkiintoinen asia koko jupakassa on miksi paikallinen lehti Länsi-Savo on hiljaa eikä tutki asia.

Toivottavasti tutkivat.