(Migrant Tales, April 9, 2016): Keitä ovat kantasuomalaiset? Who are ethnic Finns?

by , under Enrique Tessieri

Tässä kysymys: Jos ihminen on virallisesti suomalainen kun hänellä on suomen kansallaisuus, miksi sitten puhutaan ulkomaalaistaustaisista ja maahanmuuttajataustaisista ihmisistä? 

Keitä ovat kantasuomalaiset ja ketkä kuuluvat siihen ryhmään? Voisiko Afrosuomalainen olla kantasuomalainen? Entä Romani?

Kuinka kauan tai montaako sukupolvea täytyy ihminen asuu Suomessa ennen kun hänet hyväksytään kantasuomalaisiksi?

Tarkoitaako kantasuomalainen valkoista Suomalaista?

Jos olet kantasuomalainen onko sinulla eriarvoinen sosioekonominen asema muihin vähemmistöihin Suomessa?

IMG_5617
Can Afrofinns be ethnic Finns as well? How do you define ethnic Finn? Photo: Enrique Tessieri.

_______________________________

Here’s the question: If a person is officially a Finn when he is a Finnish citizen why do we still continue to label him a person with foreign background or with immigrant background?

Who are ethnic Finns and who can belong to that group? Can an Afro Finn be an ethnic Finn? What about a member of the Romany minority?

How long or how many generations must a person live in Finland to be considered an ethnic Finn?

Does ethnic Finn mean white Finn?

If you are an ethnic Finn does that mean you have certain socioeconomic privileges over other minorities in Finland?