Maahanmuuttajien lapsia: “Täällä puhumme suomea ja olet mamu!”

by , under Enrique Tessieri

Väitetään, että Suomessa on yksi parhaimmista koululaitoksista maailmassa. Väitetään, että lapset opetetaan tasa-arvoiseksi ja että heillä on yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä elämässä. Miksi sitten, jossain koulussa kutsutaan maahanmuuttaja lapsia mamu ja miksi painostetaan heitä puhumaan vain Suomea?

Suomalaiset koulut tekivät saman asia 1970-luvulle asti saamelaisten kanssa. Rangaistiin jos saamelainen lapsi puhui omaa äidinkieltä koulussa.

Jos kielletään tai painostetaan lasta olla puhumatta omaa äidin tai isän kieltä, eikö tämä ole syrjintää ja lapsen oman taustan halveksimista? 

IMG_3371-1
Täällä puhumme Suomea lukee suaomalaisen ala-asteen koulun ovessa.

Totta kai lapsen, jolla on toinen tai molemmat vanhemmista ulkomaalaisia, on opiskeltava suomen tai ruotsin kieltä täällä asuessaan. Mitä paremmin hän oppii näitä kieliä sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on edetä elämässä aikuisena. Tämä on hyvä tavoite mutta sitä ei saa tehdä lapsen äidin kielen ja identiteetin kustannuksella.

IMG_3370-1

Et saa puhua muuta kun suomea ja olet kaupan päälle mamuksi. Kuka leimaa sinut mamuksi? Valtaväestö.

Miksi ei voi sanoa,  suomalaisia jolla on eri kulttuurinen tai etninen tausta

Kysymys: Miksi joissakin kouluissa suomessa kutsutaan maahanmuuttaja lapsia, jotka ovat asuneet Suomessa melkein koko elämänsä tai syntyneet täällä, mamuksi?

Miksi ei voi sanoa,  suomalaisia jolla on eri kulttuurinen tai etninen tausta.

Miksi tämä on yhä niin vaikea asia?