Länsi-Savo: S2-opetusta Mikkelissä*

by , under Migrant Tales

Kati Häkkinen, kiitoksia kirjoituksesta Puutteellinen S2-opetus. Olemme samaa mieltä Mikkelissä annettavan S2-opetuksen puutteista, mutta haluamme lisäksi nostaa keskusteluun sen lieveilmiöistä.

S2-opetus ei ole vain kielestä kiinni, vaan osa laajempaa kokonaisuutta eli sitä kuinka lapsi rakentaa ja tuntee itsensä osana suomalaista yhteiskuntaa. Kieli on tärkeä osa siitä prosessista, muttei kuitenkaan ainoa osa. Liian usein luulemme, että kieli on koko ratkaisu kotoutumiseen. Kun elämme siinä uskossa, unohdamme muut tärkeät seikat, jotka vaikuttavat lapsiin kuten kaverit, vanhempien kotoutuminen, yleiset ennakkoluulot, kiusaaminen, rasismi ja muut yhteiskunnalliset asiat.

Vaikka S2-opetus on hyvä niille lapsille, jotka tarvitsevat sitä, onko se tarpeellista heille, jotka ovat syntyneet Suomessa ja suomi on vahvin kieli eli äidinkieli? Jotkut oppilaat, jotka ovat S2-ryhmässä vierastavat sitä, koska he tuntevat itsensä huonommaksi kuin heidän koulukaverinsa.

Toinen asia, jota S2-opetus ei käsittele tarpeeksi on kuinka vahvistetaan ja kannustetaan lapsi tuntemaan itsensä tasavertaisena muihin lapsiin. Mielestämme kouluviranomaiset tekevät hallaa, kun he leimaavat ja käsittelevät lapsia ”maahanmuuttajataustaisina” eikä suomalaisina.

Mielestämme on myös otollinen aika ehdottaa rasisminvastaista koulutusta Mikkelissä kuten nyt tehdään esimerkiksi Helsingissä ja Turussa? Tiedon päivittäminen olisi aiheellista.

Suomen kielen oppiminen pitää olla kannustavaa ja palkitsevaa eikä leimaavaa ja syrjivää.

Enrique Tessieri, Hamid Al-Sammarraee, Veysi Zengil

Kirjoittajista Tessieri on Kansainvälinen Mikkeli ry:n puheenjohtaja, Al-Sammarraee varapuheenjohtaja ja Zengil yhdistyksen taloudenhoitaja.

*Lue alkuperänen juttu tässä.

Leave a Reply