Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto: “Ohjeen mukaan vuokravälityksessä on otettava huomioon yhdenvertaisuuslainsäädäntö”

by , under Enrique Tessieri

Muistatko kun espoolainen kiinteistönvälittäjä pyysi henkilökohtaista tietoa asiakasta piittamatta yhdenvertaisuutta? Hän oli myös perussuomalaisten kuntavaali ehdokas kesäkuussa eikä tullut valituksi.

Tässä on viesti joka kiinteistönvälittäjä lähetti Husein Hamiidille, joka on asunut Suomessa yli 20 vuotta.


Lähde: Husein Hamiid

Hamiid on jo tehnyt rikosilmoituksen asiasta ja ottanut yhteyttää Kiinteistönvälitysalan Keskusliittoon, joka lähetti (30.7.2021) hänelle seuraavan sähköpostiviesti:


“Hei.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ei tarjoa neuvontaa tai käsittele välitysliikkeitä koskevia valituksia tai riita-asioita…Lisäksi Hyvän vuokravälitystavan ohjeessa todetaan yhdenvertaisuudesta. Ohjeen mukaan vuokravälityksessä on otettava huomioon yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Vuokranantaja sekä välittäjä voivat vapaasti arvioida ja valita vuokralaisen, mutta eivät syrjivin perustein. Hyväksyttäviä arviointiperusteita ovat esimerkiksi vuokralaisen maksukyky ja muut vuokrasuhteen velvoitteiden täyttämiseen liittyvät perusteet. Vuokralaisvalintaa ei kuitenkaan saa perustaa esimerkiksi vuokralaisehdokkaan alkuperään, kansalaisuuteen, uskontoon tai vammaisuuteen liittyvään syyhyn. Esimerkiksi asuntoa ei voi jättää vuokraamatta asunnonhakijalle pelkästään hänen ulkomaalaistaustansa vuoksi, jos hän täyttää muut valintakriteerit. Välittäjän velvollisuutena on tiedottaa myös toimeksiantajaa syrjinnänkiellosta ja viime kädessä kieltäytyä vastaanottamasta toimeksiantoa, jossa on syrjiviä ehtoja.

Ystävällisin terveisin

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimisto
toimisto@kiinteistonvalitysala.fi


Muistutus viellä mitä Suomen perustuslaki määrää yhdenvertaisuutta:


Lähde: Perustuslaki

Tuleeko tästä tapauksesta jotain?

Lopputulos kertoo paljon kuinka suomalaiset viranoimaiset suhtautuvat syrjintään.

Onko yhdenvertaisuus vain sanoissa tai teossa?