Kamppailu rasismia vastaan on usein kaksisuuntaista

by , under Sasu

Sasu Xinkang Ölander

Kamppailu rasismia vastaan on usein historiallisesti polarisoitunut kahteen suuntaukseen. Suvaitsevaiset, monikulttuurisuutta ihannoivat, monimuotoisuutta tukevat ja maltilliset vastaan ”suvaitsemattomat”, radikaalit, itsensä pelastajat ja pessimistit. Tämä jako menee usein valkoisten ja keskiluokkaisten värillisten ja köyhien tai muulla tavoin huonommassa asemassa olevien värillisten välillä. Toisaalta tämä jako menee enemmän valkoisten ja värillisten välillä, koska valkoiset useimmiten hakevat maltillista muutosta jos muutosta laisinkaan. Silmiin pistävää on, että värilliset helpommin siirtävät rasismi syytöksen yhteiskuntaan kuin yksilöön. Valkoiset melkeinpä rakastavat syyttää yksilöitä rasismista, mutta jättävät rakenteellisen rasismin aivan koskemattomaksi.

Maltillisen rasismin vastustaminen kulminoituu usein Nelson Mandela:aan ja Marti Luther Kingiin. He ovat olleet maailmanlaajuisesti tämän lähestymistavan ainoita personifikaatioita. On ehkä hyvä mainita, että kumpikaan ei ollut puhtaasti maltillisen näkökulman edustajia. Nelson itse oli nuoruudessaan ANC:een militantti nuorisojärjestön johtaja. Hän jopa julisti aseellisen kamppailun välttämättömyyttä juuri ennen pidätystä vuona 1964. King taas vaati massiivisia muutoksia amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja loppua uusimperialisteille/ uuskolonialisteille sotilas operaatioille. Riverside Church New York, puheessaan hän avoimesti julisti, että Vietnamin sota on vain Yhdysvaltojen ja laajemmassa mielessä Länsimaisen ylpeyden ja globaalin rasismin huipentuma. King kehtasi jopa syyttää Yhdysvaltojen Pohjoisia liberaaleja rasististen systeemien puolustamisesta ja niiden uudelleen järjestelystä. Hän oli elämänsä lopussa inhottu monien valkoisten liberaalien keskuudessa. Niiden samojen, jotka olivat auttaneet tuhoamaan Etelän Jim Crow systeemin.

King uskoi maltillisuuteen. Hän ei puoltanut milloinkaan väkivaltaista vallankumousta. Me voimme nähdä tämän lähestymistavan juontavan suoraan kristillisestä uskostaan. King uskoi kirjaimellisesti uuteen testamenttiin. Väkivallaton vastarinta nousi suoraan Vuoren saarnoista. Ne jotka sanovat Kingin olleen Gandhin seuraaja tai matkia, eivät tunne Kingiä ollenkaan. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin (Matt 6: 39) oli Kingin vahvin rekrytointi väline Yhdysvaltojen Pohjoisia liberaaleja vastaan. Tässä urakassa auttoi suuresti hänen kielelliset taidot. King oli käynyt Etelän parhaimpia kouluja ja hänellä oli professuuri Bostonin yliopistosta. Rehellisesti voi sanoa hänen olevan malli esimerkki Etelän mustan keskiluokan menestyksestä.

Kingin etuoikeutettu asema mustassa yhteiskunnassa ja nuoruus teki hänestä keulakuvan. Joskus lukijat varmasti sanoivat Kingin olleen keulakuva, koska hän oli tosi taitava. Todellisuudessa King teki hyvin vähän organisointia. Suurempi kiitos menee Ella Bakerille ja isolle joukolle paikallisia aktivisteja. Keilakuvana King alkoi pitää puheita Etelän rasismista. Hänen puheensa harvoin jos ollenkaan käsittelivät Pohjoisen ghettoja. King kyllä tiesi niiden olemassa olosta, mutta päätti joko taktisista syistä tai yksi rintama kerralla ajattelu tavan kautta olla mainitsematta niistä. Näin hän vahvisti ajattelua siitä, että rasismi on Etelässä mutta ei Pohjoisessa.

King joutui pelottavasti todistamaan, miten rauhanomainen liike alkoi pikku hiljaa katkeroitua. King jopa itsekin alkoi pikku hiljaa katkeroitua. Pää syy oli siinä, että Pohjoisen valkoiset liittolaiset olivat haluttomia tekemään muutoksia muualla kuin laki pykälissä. ”You are creating hatred and hostility in the white communities in which you are marching”* Sanottiin Kingille kun hän marssi Chicagon ghettojen olojen puolesta. On selvää että 1960 luvun puolivälissä King yksinkertaisesti lopetti valkoisten liberaalien kanssa leikkimisen. Hän oli päättänyt viedä kansan vapauteen ilman valkoisten tukea jos niin on oltava.

Kingin saavutus Etelässä ei olisi voinut olla niin täydellinen, jos niin sanotut suvaitsemattomat mustat eivät olisi olleet olemassa. Suvaitsemattomat personifioituu Malcolm X:sään ja muihin hänen kaltaisiin. Malcolm X oli kummitus, joka kertoi mitä tapahtuu jos maltilliset epäonnistuvat. Malcolm oli pikkurikollinen New Yorkin ja Bostonin ghetoissa. Siinä missä King oppi ymmärtämään valkoiset yliopisto ympäristössä, pääsi Malcolm X murhien ja ghettojen kautta. Malcolm X:n isä kuoli Klu Kulx Klan:in (KKK) matkijoiden johdosta ja äiti oli lähetetty mielisairaalaan.

Malcolm X ymmärsi jo nuoresta pitäen, että Etelän rasistit ei oikeasti eroa tippaakaan Pohjoisen rasisteista. Malcolm X halveksi suuresti liberaaleja valkoisia, jotka yrittivät auttaa mustia. Liberaalit auttoivat Malcolm X:n näkökulmasta mustia, koska mustat ovat synnynnäisesti avuttomia. Hän huomasi mulatti äidin kautta, että jopa mustat uskoivat, että heistä vaalein on parempi. Kun hän aloitti elämän ghetoissa, hän oli jo oppinut, että mustalla ei voi olla suurempaa unelmaa kuin puuseppä tai pikkurikollinen.

Vankilassa hän tutustui järjestöön nimeltä Nation Of Islam. Tämä järjestö oli rasistisen yhteisön peilikuva: Mustien oma versio rasismista. He opettivat jumalan olevan musta ja valkoisen miehen olevan paholainen. Heidän silmissä mustien ainoa keino pelastautua on perustaa oma valtio. Tämä separatistinen ajattelu on ”suvaitsemattoman” siiven ytimessä. Idea on alunperin Marcu Garveyn kulminoima. Hän uskoi, että mustien on palattava takaisin Afrikkaan. Toisaaltaan tämän ajattelun keskiössä on myös Booker T. Washington joka uskoi oma-aloitteisuuteen. Ajatus on ottaa kaikki hyödyt apartheidistä. Näistä ajattelutavoista nousee Musta nationalismin liike ja Etelä-Afrikan Musta tietoisuus.

Malcolm X puhui mustille massoille eikä valkoisille liberaaleille. Tämä ero on huomattava, kun mietimme miksi hän puhui niin kuin puhui. King oli suuren osan ajastaan sidottu sanomaan asioita, jotka miellyttävät valkoisia liberaaleja. Malcolm sen sijaan sai aivan vapaasti kirota rasistista yhteiskuntaa mustien taputtaessa. Malcolmin viesti mustille oli: älä odota valkoista miestä pelastamaan sinua vaan pelasta itsesi. Mustien kuuluisi osoittaa teoilla, että he ovat aivan yhtä hyviä kuin valkoiset. Samalla hän kannusti mustia tekemään ghetoista heidän taloudellisen voiman lähteitä. Taloudellinen omavaraisuus juontuu siitä tosiasiasta, että lähes kaikki kaupat ja talot ghetossa olivat valkoisten omistuksessa. Musta yhteisö ilman mustia kauppoja oli hänen mielestä hirveä ongelma.

Malcolm X oli integroitumista vastaan suoralta kädeltä niin kauan, kuin hän kuului Nation Of Islamiin. Vasta sitten, kun hän oli eronnut Nation Of Islamista ja lähtenyt pyhiin vaellukseen Mekkaan, otti hän sunni islamin vastaan ja siirtyi integroitumisen vastustajasta osittaiseksi kannattajaksi, mutta säilyttäen kyynisyytensä. Malcolm ei uskonut integroitumisen auttavan mustia yhtään. Tämän ymmärtämiseksi on muistettava että hän koki suurimman osan rasismista Pohjoiseen integroituneessa yhteiskunnassa. Malcolm oli käynyt valkoista koulua ja hänet oli kasvattanut valkoinen äiti mielisairauden jälkeen. Hän tiesi erittäin hyvin miten mädäntyneet Pohjoisen ghetot olivat ja miten poliisi terrorisoi siellä. Malcolmin uusi kanta integroitumiseen oli että mustien ei kuuluisi suin päin integroitua valkoiseen yhteiskuntaan. Heidän pitäisi rakentaa oman arvon tunnetta ja rakentaa omaa yhteiskuntaa, kun he sitten integroituvat niin se tehdään samalta viivalta. Malcolm itse sanoi, että orja ei voi integroitua mestariin. Vain tasaveroiset voivat integroitua.

Oma-aloitteisuuden lisäksi hän kannusti ylpeyttä. Malcolm X  itse oli todiste, miten rasismi tuhoaa kyvyn uskoa omiin mahdollisuuksiin. Näin ollen vahvin vastalääke olisi täyttää mustat ylpeydellä omaan rotuun ja uskolla omiin kykyihin. Mustille annettaisiin jotakin mitä unelmoida. Melkein kymmenen vuotta Malcolm X  kuoleman jälkeen Steven Biko tiivisti ajattelun lauseeseen Liberation of the black man begins first with liberation from psychological oppresion by himself through an inferiority complex.

Malcolm X ei ikinä ollut kovin innostunut kansallisoikeus liikkeestä. Hän kyllä kannatti liikkeen tavoitteita, mutta hänellä oli hyvin erilainen käsitys siitä miten asiaa pitäisi edistää ja hän ei ikinä uskonut, että kansallisoikeus termi olisi oikea. Malcolm uskoi silmä silmästä periaatteeseen. Hänen mielestä mustien kuuluisi aseistautua ja puolustaa itseänsä KKK:n tai poliisin terrorilta. 1964 kesällä Malcolm X  lähetti viestin Kingille. Pyysi lupaa lähettää St. Augustinen mielenosoituksiin omia kannattajia, jotta he voisivat muodostaa itsepuolustus järjestön jolloin KKK saisi maistaa omaa lääkettä. King tietenkin kauhistui jo itse ajatuksesta. Malcolm X oli sitä mieltä, että termi kansallisoikeus vapauttaa valkoisen miehen tuomioistuimilta.

Valkoisia liittolaisia kohtaan Malcolm X oli vähintään kyyninen. Hän myönsi heidän työnsä tärkeyden, mutta epäili motiiveja. Hänen silmissä liittolainen tarkoittaa ihmistä, joka seisoo sorrettujen rinnalla ja antaa sorrettujen määrittää mihin suuntaan pitää mennä. Malcolm X huomasi nopeasti, että valkoiset ylimielisyydessään uskoivat tietävän sorrettuja paremmin miten rasismi hoidetaan. Hän piti näitä auttajia vain toisenlaisina sortajina. Usein Malcolm X sanoikin, että ainoa kunnon liittolainen on John Brown kaltainen liittolainen. Brown oli valkoinen mies joka 1850 luvun lopulla syyllistyi pahimman laatuiseen rikokseen. Hän sarjamurhasi orjan omistajia ja vapautti orjia. Siitä hän maksoi hengellään. Sellaisia liittolaisia Malcolm kaipasi. Hän ei halunnut kuulla sanoja suvaitsevaisuus tai maltillisuus. Ne olivat melkeinpä kirosanoja hänelle.

Valkoisille amerikkalaisille Malcolm X oli samaa kuin Steven Biko Etelä-Afrikan valkoisille, pahin painajainen. Musta joka on ylpeä mutta ei ole kiinnostunut valkoisten liehittelystä oli jotakin mikä voisi aloittaa rotu sodan. Valkoisten pelko on hyvin samanlainen, nurkkaan ajetun diktaattorin.

Pelko siitä mitä tapahtuu jos sorretut saavat rohkeutta vastustaa sortajia heidän omilla aseilla. Kumpikaan Malcolm X ja Steven Biko eivät sanoneet suoraan kannattavan rotu sotaa, mutta eivät he sitä kieltäneetkään. He olivat pelottavan varmoja siitä, että valkoisten pillien mukaan taisteleminen ei johda mihinkään. Parempi taistella ilman valkoisia. Erona Malcolmiin X Steven Biko onnistui hankimaan joitakin kannattajia valkoisten joukosta, mutta suuri enemmistö valkoisia alkoi demonisoida heitä. Heitä kutsuttiin vihanlietsojiksi, mustan rasismin profeetoiksi ja tunteilla leikkijöiksi. Yhteen vedottuna voisi sanoa, että valkoisille he olivat populisteja.

Harvoin me muistamme, että King oli pelottavan usein samaa mieltä Malcolm X:sän kanssa. Hänen viimeinen kirja Where Do We Go From Here chaos or community käsittelee sellaisia asioita joihin Malcolm X yhtyisi. Kirjassa hän vaatii valkoisia liittolaisia tekemään enemmän ja lopettamaan viisastelu. Siinä argumentoidaan vahvasti oma-aloitteisuuden ja omavaraisuuden puolesta. King kannusti mustia olemaan ylpeä omasta rodustaan. Hän puhui globaalista rasismista vaikka hän ei sitä termiä vielä käyttänyt. Pelottavinta valkoisille oli hänen vaatimus erityiskohtelusta mustille, jotta rasismin synnyttämä varallisuus kuilu saataisiin umpeen. King sai maksaa näistä mielipiteistä kovan hinnan.

Malcolm X:n sanat lausuttiin 1960-luvun Yhdysvalloissa, mutta niissä on totuutta. Mehän julistamme Kingin sanoja mutta emme sano niiden olleen ymmärrettäviä aikakaudelta. Sen sijaan sanomme mustien nationalistien ja musta tietoisuuden ajatusten olleen ymmärrettäviä aikakaudelle ihan kuin ne eivät olisi totta nykyään. Useimmin me pyyhimme heidät pois ja otamme vain I Have Dream Kingin mukaan. Radikalismi pyyhitään jotta valkoiset eivät tuntisi oloansa epämukavasi. 1960-luvun Yhdysvallan rasismi on silti pitkälti samaa rasismia mitä nykyään. Ei ehkä niin avoin, mutta silti sama.

Kirjoittaja on 18-vuotias lukiolainen Helsingistä. Hän määrittele itsensä aasialais-suomalaiseksi.

* Where Do We Go From Here chaos or community s,96  • Migrant Tales

   Sasu, kuinka tärkeä ovat henkilöt kuten Malcolm X ja MLK erilaisille siirtolaisille ja vähemmistölle Suomessa? Onko heidän sanomissa jotain tärkeä meille?

 1. D4R

  I have noticed a strange phenomenon about some Finns, that is no respect or whatsoever, and that got me wonder why there isn’t no respect? i respect them as human beings but they don’t, also i notice that they have some sort of superiority complex wich maybe could explain why disrespect is coming from them,also they think we’re lower than them as human beings but this wrong perception will mislead them because they maybe mistaking on some intelligent people wich they automatically think they’re stupid by nature, they seem to do infront of me all kind of things wich you wouldnt do if you respected the person, then it occured to me that they think we’re a stupid people, they convinced to themselve that we are from devoloping countries and thus we must be a ratarded, i don’t kno if this is circulating among some Finns but it seems to me that it maybe the case, what else could explain the irrespectable behaviour towards us.

  • Migrant Tales

   D4R, some Finns may feel this way. However, I think you have shown us on Migrant Tales that you have what it takes to start changing these racist ideas; how much prejudice do you want and commit when you label a whole group of people? You are fortunate because you understand where that prejudice is and where it is coming from. It took me a long time to figure it out as well but I did in the end. You have many people on Migrant Tales who understand what is racism, prejudice and social exclusion because they are from such places. The matter is now is to do something about it.

 2. D4R

  M.T: D4R, some Finns may feel this way. However, I think you have shown us on Migrant Tales that you have what it takes to start changing these racist ideas; how much prejudice do you want and commit when you label a whole group of people? You are fortunate because you understand where that prejudice is and where it is coming from. It took me a long time to figure it out as well but I did in the end. You have many people on Migrant Tales who understand what is racism, prejudice and social exclusion because they are from such places. The matter is now is to do something about it.

  Incase you notice we both referring to only “some” Finns, we’re not labeling a whole nation as some would do to us immigrants when a few does bad, even though ive received alot of hatered and and violance from some Finns, i never started to generalize all Finns to be that way, i have the common sense to seperate people as individuals, i always see people as individuals, i know there’re good Finns and bad Finns, why are most Finns not capable of doing so?

 3. Sasu

  Sanotaan näin maahanmuuttajille heistä on vähän hyötyä. Mutta värillisille he ovat korvaaattomia koska kumpikin heistä mietti miten värillisten pitäisi reagoida rasistiseen yhteiskuntaan. Vaikka te kummatkin kiistätte asian mutta suomi on rasistinen yhteikunta joka suosii valkeutta aivan samalla tavoin kuin muutkin länsimaat.

  Googlaskaa sellainen asia kuin rasistinen sosialisoituminen englannin kielllä. Me kaikki olemme sosiasoituneet yhteiskuntaan rasistisella tavalla.

 4. Farang

  Sasu, luin noita sinun linkkejäsi. Tuo koko teidän ajatus “institutionaalisesta rasismista” perustuu täysin sille ajatukselle, että TE jaottelette ihmiset heidän ihonvärinsä mukaan, sen sijaan että näkisitten ihmiset yksilöinä. Ja tuo on rasismia pahimmillaan. Te olette pahimpia rasisteja, ettekä edes ymmärrä sitä itse.

  On täysin mielisairas ajatus väittää, että systeemi on rasistinen, koska siellä on vallassa enemmän valkoisia kuin mustia. Jotta systeemi voisi olla rasistinen, sen tulisi järjestelmällisesti estää musia pääsemästä valtaan. Näin ei ole, joten väitteenne on paitsi rasistinen, myös röyhkeää valhetta. Systeemi mahdollistaa valtaan pääsyn niin valkoisille kuin mustillekin, ihonväriin katsomatta, joten millä tahansa mittarilla katsottuna systeemissä on rasismia tasan 0 (nolla) prosenttia.

  Systeemi, joka antaa samat mahdollisuudet jokaiselle ihmiselle yksilönä, riippumatta ihonväristä, ei millään muotoa voi olla rasistinen.

  Yritäpä ymmärtää tämä ja vastaa sitten. Saat anteeksi, jos ymmärrät sitä pyytää.

 5. Sasu

  Ok Farang

  Jep niin me olemme varmaan mielisairaita kun valitamme rasismista ja kaikista sen muodoista. En nyt jaksa alkaa väitellä netissä kun ei se mihinkään johda.

  Toinen juttu. Minä uskon, että värillisten ei tarvikse hankia sinunlaisten ihmisten hyväksyntää tässä asiassa. Joten saat olla ihan mitä tahansa mieltä minun puollesta.

 6. D4R

  Farang, onko sinun mielestä rasismin vastustaminen sairasta? ja miten on rasismia se että viitaa sormella rasismia?

  • Migrant Tales

   Hyvä kysymys, D4R. Luulen, että, se on kenties sairasta olla vastustamatta rasismia.

 7. D4R

  M.T. On tullut uusi erikoinen ilmiö useiden ihmisten parissa, se on että, nykyään kaikki rasismin vastustajat ja ihmisoikeuden kannattajat kutsutaan itse rasisteiksi.Uskomatonta. Luulenpa että, sana rasismin oikea merkitys yritetään tahalteen tehdä merkityksettömäksi, idea on että, se menettäisi merkityksensä, ja se tulee joiltain tahoilta.

 8. Farang

  Rasimin vastustaminen on erittäin tärkeää. Mutta mielisairasta on se, että väittää rasismia olevan siellä missä sitä ei missään nimessä ole. Ja onhan se myös täysin typerää, koska kaikki keksittyyn rasismiin tuhlattu aika on pois siitä, että voitaisiin oikeasti keskittyä sen todellisen rasismin vähentämiseen ja vastustamiseen.

  D4R, heitä kutsutaan rasisteiksi siksi, että he omalla toiminnallaan paljastavat itse jaottelevansa ihmiset ihonvärin ja etnisen taustan mukaan. En tiedä oletteko oikeasti tyhmiä, mutta te itse omilla toiminnallanne teette rasismista merkityksetöntä, koska te pyritte näkemään rasismia joka puolella, myös siellä missä sitä ei ole.

  Sasu tuossa aiemmin jo lipsautti, että “rasismia on kaikkialla”. Se kertoo hänen asenteestaan jotain.

  Teidän taistelunne rasismia vastaan ei tule päättymään koskaan, koska vaikka kaikki rasismi maailmasta olisi hävitetty, niin te keksitte sitä rasismia lisää. Niin kauan kuin maailmassa on eri värisiä ihmisiä, niin teidän mielestänne on myös rasismia. Teidän keksimänne rasismin olemassa olo perustuu vain ja ainoastaan sille, että te näette ihmiset eri luokissa vain heidän ihonvärin perusteella.

  • Migrant Tales

   Farang, could you explain to us what is the “real” racism we should concentrate on?

 9. eyeopener

  Farang.

  I also am interested inyour explanation of the difference between “real racism” and “non-real or irreal racism”.

  My second question to you is: can you give an explanation what your distinction matters for the people who have to live with it??

  Third question: assuming you find yourself sitting on the right (white) side of the coin could you also inform me what is (are) the benefit (-s) for YOU to make this distinction!!

  Fourth question: explain the impression you suggest that it may be true that “non-real racism” is more dangerous for all people living in Finland than “real racism??

 10. Farang

  Real racism is when immigrants or other people with different colour are discriminated, assaulted, shouted at, etc. because of their skin colour or backgroud.

  • Migrant Tales

   –Real racism is when immigrants or other people with different colour are discriminated, assaulted, shouted at, etc. because of their skin colour or backgroud.

   And isn’t that exactly what D4R, Sasu, I and others are bringing up?

 11. Sasu

  Farang minun puolesta saat ajatella ihan mitä haluat. Et ole ongelma numero yksi.

  Jep sanoin rasismi on kaikkialla, mutta en puhunutkaan sinunlaisista rasisteista. Minä puhuin enemmänkin yhteiskunnasta kuin individualisteista. Oletko sinä se oikea indivualisti. Se joka istuu keskellä metsää ja rakentaa maailman itse. Et käy koulua tai muullakaan tavalla ole kiinnostunut sosiaalisoitumaan yhteiskuntaan. Oletko sinä sellainen persoona.

 12. eyeopener

  Farang.

  So….!! Racism deals with skin colour? Right? Nothing else?? Well…. discrimination on colour doesnot necessarily mean negative does it?? We all discriminate on many things like gender, age, income etc. don’t we?

  You further words make the difference. It’s the behavior that people who make the differences act upon these differences negatively. Do you agree??

  Would it then be accepted that questions are asked why these negative reactions come from? How these negative reactions are sustained in the wider environment? And how these negative reactions are translated in accepted political and social behavior?

  Can you then also explain me what you mean by “background” in your reply??

  Knowing your involvement in this blog I certainly would appreciate your answers to my questions.

  • Migrant Tales

   –So….!! Racism deals with skin colour? Right?

   Good question, eyeopene. Racism is a very complex issue. Sasu quoted Maloclm X on the topic, who said that racism was like a Cadillac because there is a new model every year.

   To understand racism we’d have to understand its role in society. One important job it has is that it is a good way to exclude others from competing for scarce resources like jobs. In other words, like many sociologists have claimed, it is an effective way to control other groups.

 13. Sasu

  Rasismi on toiminta joka alkaa oletuksesta että toinen ihminen on eriarvoinen perustuen rotuun.

  Yhteiskunnallisesti rasismi voidan määritellä joukoksi normeja, oletuksi ja systeemeitä jotka vahvistavat tai synnyttävät rotujen välistä eriarvoa tai suosintaa.

 14. Farang

  Sasu:

  “Rasismi on toiminta joka alkaa oletuksesta että toinen ihminen on eriarvoinen perustuen rotuun.

  Yhteiskunnallisesti rasismi voidan määritellä joukoksi normeja, oletuksi ja systeemeitä jotka vahvistavat tai synnyttävät rotujen välistä eriarvoa tai suosintaa.”

  Hyvä, ollaan sentään jostain samaa mieltä.

  Mutta: Jos sinä nyt vakavalla naamalla väität, että Suomessa on tuollaista yhteiskunnallista rasismia, joka vahvistaa tai synnyttää rotujen välistä eriarvoisuutta, niin ole hyvä ja kerro miten? Tämä on juuri se asia, josta me olemme eri mieltä. Minun mielessäni Suomessa ei tällaista yhteiskunnallista rasismia ole, vaan kaikki rasismi mitä Suomessa on, on rasistien yksilöiden toteuttamaa rasismia.

 15. Farang

  Migrant Tales

  “Real racism is when immigrants or other people with different colour are discriminated, assaulted, shouted at, etc. because of their skin colour or backgroud.

  And isn’t that exactly what D4R, Sasu, I and others are bringing up?”

  No, you are claiming that Finland had that kind of racism built in the system and society. And I disagree with that.

  • Migrant Tales

   –No, you are claiming that Finland had that kind of racism built in the system and society. And I disagree with that.

   If you mean I and others said that Finland has institutional racism, then you are correct.

 16. I am

  Evening Farang,
  How r u brother?
  No doubt, Finland has a racist system, it is the voice of my hard experience in Finalnd.
  I have clue, papers in Finnish language that shows i have no right in this society because am stranger, foreigner,…
  So law in Finland was against me and doors been close to me just and just BECAUSE
  am not a Finn, for law in Finland racist is not a crime if its against me.
  Ofcourse its very hard for u to understanding me, U r U and me is me, like Mr X has toothache and Mr A says oh toothache is not a pain we cant call it pain,its hard for A to understand what kind of pain is toothache and hard for X to expaline it.

 17. Sasu

  D4R Sanoit pohtineen asiaa. sitä onko rasismi suomalaisessa yhteikunnassa yhteiskunnallisella tasolla eikä vain individualistisella tasolla.
  Mihin tulosseen olet päätynyt jos ajattelu työ on loppunut. Jatka pohdintaa jos et ole vielä löytänyt vastausta.

 18. Farang

  Migrant Tales:

  “If you mean I and others said that Finland has institutional racism, then you are correct.”

  Exactly. You have been saying this same mantra for over and over again, but yet you fail to describe how this institutional racism shows in real world.

  Can’t you see it somehow stupid to just keep sayint “there is institutional racisms” without being able to tell anyone what that actually is.

 19. Farang

  I Am:

  “I have clue, papers in Finnish language that shows i have no right in this society because am stranger, foreigner,…”

  So, it’s racism that in Finland the papers are in Finnish language? Are you insane? So you really mean that in order for Finland to NOT be racists it should have all the papers in all the languages that are spoken in the whole world? So in your logic, every single country in the world is racist? Great 🙂

  Can everyone else now see how futile it is to try to discuss about racism with people who thinks that everything is racist 😀

 20. D4R

  Farang: D4R, heitä kutsutaan rasisteiksi siksi, että he omalla toiminnallaan paljastavat itse jaottelevansa ihmiset ihonvärin ja etnisen taustan mukaan. En tiedä oletteko oikeasti tyhmiä, mutta te itse omilla toiminnallanne teette rasismista merkityksetöntä, koska te pyritte näkemään rasismia joka puolella, myös siellä missä sitä ei ole.

  Sasu tuossa aiemmin jo lipsautti, että “rasismia on kaikkialla”. Se kertoo hänen asenteestaan jotain.

  Teidän taistelunne rasismia vastaan ei tule päättymään koskaan, koska vaikka kaikki rasismi maailmasta olisi hävitetty, niin te keksitte sitä rasismia lisää. Niin kauan kuin maailmassa on eri värisiä ihmisiä, niin teidän mielestänne on myös rasismia. Teidän keksimänne rasismin olemassa olo perustuu vain ja ainoastaan sille, että te näette ihmiset eri luokissa vain heidän ihonvärin perusteella.

  Ero minun ja sinun välillä on että, olen ollut rasismin uhrina Suomessa, minun ei ollut päästetty clubiin koska minun värinen ihminen oli tapellut viime viikolla clubissa, minut oli pysäytetty kadulla ilman mitään syytä, ja kun kysyin poliiseilta miksi he pysäyttivät, he väittivät että etsivät minun värisen ihmisen, minut on haukuttu sos-pummiksi koska jotkut minun väriset ovat nostaneen etuuksia, minut on sanotu raiskariksi koska joku minun värinen on raiskannut jossain. Farang, jotta sinun pitää ymmärtää mikä on rasismi, niin sinun pitää kokea rasismin, oletko ikinä elämässäsi joutunut tollaseen mitä mä just mainitsin, noi kaikki on tosi asioita mikä on tapahtunut mulle, ja joskus meitä syytetään että me itketään jatkuvasti rasismista, tai yritetään nahdä rasismin kaikkialla, ei, asia ei ole niin, ihminen on vaan laji joka hakee oikeuksiaan, kun hänen oikeudet ovat uhanalaisena, onko sinun mielestä ollut rodusta kyse? jos oli niin eikö se ole rasismista kyse.

  Farang, me ei yritetä etsiä tai nähdä rasismia joka puolella, toi on sinun ennakkoluulo meistä, vaan me haemme oikeudenmukaisutta tähän Suomeen, kaiki ihmiset pitäisi saada elää ihmiarvoina, eikä yksi ryhmä toisen silmien hypittävänä ja ahdistavana.

  Se on sinulle luonnolisena että et kykene ymmärtämään mistä me oikein keskustelemme tässä blogissa, sä olet hämmästynyt tästä kaikesta, olet huolissasi koska koet tämän hyökkäyksenä arvoillesi, mutta ymmärrätkö että olemme huolissamme rasismista ja äärioikeistosta joka nousee täällä Suomessa, sinun ei ehkä tarvitse olla huolissasi koska eihän se koske sinua, muta sanonpa että se koskee meitä kaikkia, t’ämä on meidän kaikkien huoli, epäoikeudenmukaisuus alkaa yhdestä pisteestä ja leviää kaikkialla muuhun, Farang,haluatko epäoikeudenmukaisuutta Suomeen?

 21. D4R

  Farang: Real racism is when immigrants or other people with different colour are discriminated, assaulted, shouted at, etc. because of their skin colour or backgroud.

  Do you believe that ind of Real racism happens in Finland, what’s your take on that?

 22. Ronaldinho

  hate speech, conducted effectively by people from Iraq, Afganistan and particularly Somalia.

  Labour market discrimination also targets these people.

  Other criminality has been effectively conducted for the past 15 years in the links presented earlier, also by muslims.

  May be time to talk to the muslims?

  • Migrant Tales

   Ronaldinho, it’s not only hate speech against Muslims but against all types of immigrants, especially visible immigrants.

 23. I am

  WOW Farang Good morning,
  Am not searching ur respect, i am living in Finland and i used to recieve different kind of attackts, like ur insance word, and else, but as i said thats ur word and not mine, so am not worry about.
  So am not surprising at all, no not at all, be sure
  I am brave to be polite, when i say brother, it does not mean that i afraid of u, nooo
  U r my dear brother and u will be for always, we r ONE.
  I said I have clue and they are in Finnish language and so if u try to read them u can understand very easily and completely what happened to me and how racist law in Finland was against me, that was mean of my words,u get it??? Thank u Farang,It means u know Finnish language very well and so it is not difficult for u to understand whats happened to me.
  I just used my freedom of speech., and thats my right.Yours too.

  U missunderstood me, and thats why u did judge me, but its okay again, no worry brother, we r all human beings, we do mistake, me, u and all, we r not perfect, my smile on u.
  I wish a happy day for u Farang

 24. Farang

  D4R:

  “Ero minun ja sinun välillä on että, olen ollut rasismin uhrina Suomessa, minun ei ollut päästetty clubiin koska minun värinen ihminen oli tapellut viime viikolla clubissa, minut oli pysäytetty kadulla ilman mitään syytä, ja kun kysyin poliiseilta miksi he pysäyttivät, he väittivät että etsivät minun värisen ihmisen, minut on haukuttu sos-pummiksi koska jotkut minun väriset ovat nostaneen etuuksia, minut on sanotu raiskariksi koska joku minun värinen on raiskannut jossain. Farang, jotta sinun pitää ymmärtää mikä on rasismi, niin sinun pitää kokea rasismin, oletko ikinä elämässäsi joutunut tollaseen mitä mä just mainitsin, noi kaikki on tosi asioita mikä on tapahtunut mulle, ja joskus meitä syytetään että me itketään jatkuvasti rasismista, tai yritetään nahdä rasismin kaikkialla, ei, asia ei ole niin, ihminen on vaan laji joka hakee oikeuksiaan, kun hänen oikeudet ovat uhanalaisena, onko sinun mielestä ollut rodusta kyse? jos oli niin eikö se ole rasismista kyse.”

  Nuo kaikki sinun kokemukset ovat yksittäisten rasististen ihmisien tekosia. Nuo eivät millään muotoa tarkoita sitä, että Suomessa olisi jotain institutionaalista rasismia.

  Yksi kohta yllä on, josta olen eri mieltä. Se että poliisi on sinut pysäyttänyt, ei ole rasismia. Heillä on ollut vajaat tuntomerkit, joten tietysti silloin tarkistetaan kaikki tuntomerkkeihin sopivat henkilöt. Samoin jos tuntomerkit olisivat olleet “henkilö jolla on parta”, niin tarkistettaisiin parrakkaat henkilöt.

 25. Farang

  D4R:

  “Farang: Real racism is when immigrants or other people with different colour are discriminated, assaulted, shouted at, etc. because of their skin colour or backgroud.

  Do you believe that ind of Real racism happens in Finland, what’s your take on that?”

  Yes, it happens. It happens a lot by racist individuals. And I strongly oppose that, haven’t I said that clearly enough. I hate racism, I want to get rid of racism.

 26. Farang

  But when we talk about getting rid of racism, how do you think it’s even possible? We can’t control those people’s thoughts. Think about it. We have lot’s of criminals, who commits crimes which are against laws. Do you honestly think that there could be any actions that criminals would just stop doing crimes? It’s the same with racists. The don’t stop being racists just by telling them to stop.

  • Migrant Tales

   –The don’t stop being racists just by telling them to stop.

   True but you need tougher laws for hate crimes/discrimination and, most importantly, the there is a major shift in thinking about it in society. In other words, racism isn’t accepted.

 27. Farang

  Migrant Tales:

  “True but you need tougher laws for hate crimes/discrimination and, most importantly, the there is a major shift in thinking about it in society. In other words, racism isn’t accepted.”

  What do you mean? Are we living on a same country?

  We ALREADY HAVE laws against hate crimes. The sentences are tougher if a crime is committed based on racism etc. Racism is NOT accepted in Finland.

  So what do you want? If some racist disregards the laws, then he is punished. You can’t stop him breaking the law, but when he breaks it, he can be sentenced. There are no laws that would ever prevent racist acts by individuals. You need to understand that it can’t be prevented. Same way as any other crimes in Finland, we can’t prevent them with laws. We can only punish the wrongdoers AFTER they have committed the crimes.

  So please Enriques, tell me what exactly do you want? Do you want laws that people with wrong opinions are put in jail just in case so they won’t do anything that you don’t like?

  • Migrant Tales

   Farang, we live in the same country. Ridding a society of a social ill like racism takes generations. We have laws but that’s not enough – we need a change in attitude. For one, we could start with anti-Russian feeling. This is a long process but we must begin somewhere.