Joensuu, Finland, launches anti-racism campaign

by , under All categories, Enrique

Kansainvälinen Mikkeli got a message on Facebook from Alain Miguet, who does a lot of good work against racism in Joensuu in eastern Finland. Here is the message in Finnish:

Joensuulainen Meille saa tulla -kampanja julkaisi kampanjan nimeä kantavan pamfletin, jonka kirjoittajat pyrkivät omalta osaltaan löytämään ratkaisuja rasismiin ja sen kohtaamiseen liittyviin ongelmiin sekä tuomaan esiin keinoja, joilla rasismiin voi puuttua. Teksteistä käykin ilmi, että rasismin vastustaminen eri ihmi…sillä ja eri elämäntilanteissa vaatii erilaisia pieniä ja suuria tekoja.

I warmly recommend reading the publication, which offers a comprehensive view of now only what racism is and how it affects Joensuu but how to confront this social malice.