Husein Muhammed: Integraation lähdettävä vähemmistöjen sisältä

by , under Husein Muhammed

 

Husein Muhammed

Helsingin Sanomat uutisoi (29.11.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n laajasta tutkimuksesta, jonka mukaan maahanmuuttajat voivat fyysisesti ja henkisesti huonosti. THL on selvittänyt kurdi-, somali- ja venäläistaustaisten vähemmistöjen hyvinvointia Suomessa. Erityisen huolestuttava tilanne on omalla yhteisölläni, kurdeilla.

Asian myönteinen puoli on se, että tällä kertaa poikkeuksellisesti juuri näkymätön kurdivähemmistö nousi esille. Kahden muun tässä tutkimuksessa olleen ryhmän tilanne puolestaan nousee aika usein esille. Venäläiset ovat suurin ryhmä, somalit ihonvärinsä ja ainakin oletetusti myös kulttuurinsa puolesta hyvin suomalaisista poikkeava ja siksi huomiota herättävä ryhmä.

Juuri terveyden ja nimenomaan kurdien heikon tilanteen esille nousemisen pitäisi saada maahanmuuttajien kotouttamisesta ja etnisestä yhdenvertaisuudesta vastaavat viranomaiset arvioimaan toimintaansa melko radikaalisti uudelleen. Yksinkertaistettuna tämän pitäisi tarkoittaa ensisijaisen huomion kiinnittämistä valtaväestön todellisen tai oletetun rasismin sijaan vähemmistöjen sisällä yksilöihin kohdistuvaan syrjintään.

Rasismia ja siihen puuttumista ei voi väheksyä, mutta tosiasiassa yhdenvertaisuuden toteutuminen vähemmistöihin kuuluville ei ole mahdollista puuttumatta vähemmistöjen sisällä vallitseviin haitallisiin perinteisiin ja rooleihin. Näitä kulttuureihin liittyviä asioita ovat esimerkiksi somaleilla hyvin konservatiivisen uskonnollisuuden nousu, kurdeilla kunniaväkivalta sekä romaneilla väistämisvelvollisuus ja kulttuurista johtuvat poikkeukselliset asumisjärjestelyt. Muillakin ryhmillä on näitä ja/tai muita kulttuurista johtuvia haitallisia perinteitä, joihin pitää puuttua.

Maahanmuuttokeskustelu Suomessa on juuttunut jo vuosien ajan siihen, saako Suomeen tulla maahanmuuttajia. On korkea aika päästä tosissaan keskusteluun siitä, miten täällä ollaan. Asian edistymistä vaikeuttaa se, että – toisin kuin vaikka seksuaalivähemmistöjä, vammaisia tai ruotsinkielisiä – maahanmuuttajia eivät kotouttamisessa tai yhdenvertaisuuden valvonnassa edusta maahanmuuttajat vaan heidän asiantuntijoinaan esiintyvät valtaväestön edustajat.

Vähemmistöjen ulkopuolella asuvilla valtaväestön edustajilla ei kuitenkaan ole todellista kosketusta vähemmistöryhmien sisälle. Eikä varsinkaan uskallusta puuttua vähemmistöjen sisällä tapahtuvaan syrjintään. Siksi kotouttamis- ja yhdenvertaisuusviranomaisilla ei joko ole ehdotuksia tällaiseen syrjintään ja syrjäytymiseen puuttumiseen tai ehdotukset ovat todellisuudelle vieraita. Tilanne vaatii pikaista maahanmuuttajien merkittävää mukaanottoa kotouttamisen ja yhdenvertaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirjoittaja on lakimies ja tietokirjailija sekä Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja (2011 – 2015)

Alkuperäisen blogikirjoituksen voi lukea tästä.

Tämä blogikirjoitus julkaistiin Migrant Talesissä luvalla.

  1. Sasu

    Myös pitäisi kysyä mitä integraatio oikeati nyt tarkoittaa. Husun kirjoitus ei tee nyt hirveesti eroa assimiloitumisen ja integraation välillä. Mitkä vanhan kulttuuriin piirteitä pitää säilyttää ja mitä ei. Kuka määrittää standardit.