Hem och Skola: Nattlampa

by , under Rebecka Holm

Av Rebecka Holm

mail.google.com-1
Fördomar? Varifrån kommer de? Varifrån kommer rasistiska tankar?Rädsla. Människor är rädda. Rädda för vad då, kan man undra?  Jag tror att man är rädd för det man inte känner till. Ifall en person träffar på eller får se någonting nytt och annorlunda, misstror hon det ofta. Människan känner sig hotad av det som den inte känner till. Det är som mörkret. Längst bak I huvudet vet man att allt ser precis ut som då det är ljust, men man känner sig ändå osäker med lamporna släckta. Fördomarna och rasismen är en slags nattlampa. Nåt som hjälper den väldigt rädda att komma igenom natten. Men alla måste försöka somna utan nattlampan på, någongång. Om man inte kan vara tillfreds med sin omgivning, är det lättare att vara arg på den. Då är det lättare att försöka skapa en makt position åt sig själv, genom att  göra sig lika skrämmande för den, som man innerst inne uppfattar någon i omgivningens kultur eller sätt att vara. Man försöker frammkalla samma rädsla i denna människa som man själv har inom sig.
Ingen föds som rasist. Inget litet barn kan avgöra hur det skall bete sig mot olika människor av olik kultur eller religion. Men om barnet växer upp i ett hem där man har väldigt många fördomar kommer barnet såklart att bilda liknande uppfattningar. Ingen femåring börjar att självmant tveka på vad dess föräldrar säger.Ifall barnet hör hur pappan uttalar sig om att ”alla rommer bara stjäl och bråkar” kommer barnet att tänka på det här och säkert börja akta sig mer för rommer i framtiden. Och flera fördomar hänger med in i vuxenlivet. Fördomarna och ilskan mot ryssarna har hängt med i flera generationer, från föräldrar till barn. Den här ilskan har ju sin grund i historian mellan Finland och Ryssland men till exempel min generation har aldrig upplevt något ur denna historia. Ändå finns det en massa ungdomar som känner ilska mot folket från vårt grannland. Just därför för att de har lyssnat på mor eller far föräldrar eller föräldrar som har talat om ”de här jävla ryssarna”. De har litat och trott på allt deras äldre har sagt. Och varför skulle de inte göra det? Barn blir lätt påverkade av det de hör, eftersom de själva bildar sin egen uppfattning om hur världen fungerar varje dag. Det är lättare att försöka få ett barn att lära sig att skilja rätt från fel, än att få en fullvuxen människa att göra det. Det lönar sig att i skolan tala om rasism och mobbning och låta barn tänka själva. Att ge utrymme för deras tankar.
Det som säkert är en orsak till rasismen är att det finns så stora sociokulturella skillnader mellan olika folkslag. Religionen är en av dessa stora skillnader som ofta ställer till problem. Men det gäller att kunna skilja på saker och ting. Det gäller att kunna se på saker ur olika synvinklar. Ifall det sker ett självmords bombattentat, som någon islamistisk grupp är ansvarig för, gäller det att kunna skilja på muslimer och ilslamister. Det gäller att kunna skilja på de som följer tron i sin riktiga form och de som använder den för att driva nånslags politik. Man kan inte dra alla över en kam.
Ett sätt som man själv kan motverka rasism i sin vardag på, är att aldrig låta en rasistisk kommentar gå obemärkt. Ifall någon på jobbet eller i skolan eller till och med inom familjen säger nåt rasistiskt eller fördomsfullt, reargera! Fråga varför den måste säga något sådant där? Det är lätt att säga att man är emot orättvisor, men det är svårare att göra någonting åt saken. Det är kanske svårt att ingripa i en situation som känns hotande, då man tycker att situationen skulle kunna vändas mot en själv, men runt kaffebordet på jobbet kan inget farligt hända om man står för det man tror på. Av egen efarenhet vet jag att det känns hemskt då ingen rör en fena då man får en utskällning för sitt ursprung på metrostationen. Och i synnerhet om det är fråga om ett litet barn som är offret för någons ilska, tycker jag att samhället har ett gemensamt ansvar för det här barnet. Ingen åtta-åring skall behöva vara rädd för att åka hem från skolan, för att den inte kan lita på att de vuxna som finns i omgivningen ställer upp för den. Att låtsas som om man inte ser eller hör rasismen får den inte att försvinna.