Facebook Kirsi Crowley: Seitsemänlapsinen irakilaisperhe viikkoja turvasälössä

by , under Kirsi Crowley

Yleensä en kirjoita pamfletteja Facebookiin, mutta nyt on pakko. Tämä kirjoitus koskee seitsenlapsista irakilaisperhettä, joka on lusinut jo viikkoja säilössä. Pienin lapsista on puolitoistavuotias. Perustelut blogilähdeviitteineen palautukselle mielestäni omituiset. Olen tavannut perheen itse, siksi koin tärkeäksi kirjoittaa. Kiitos jos jaksat lukea.

LÄHDEVIITTEISTÄ
Maahanmuuttoviraston perustelut palautuspäätöksen saaneelle irakilaisperheelle näyttävät perustuvan pääasiassa blogeihin ja epämääräiseen verkosta poimittuun tietoon. Tältä näytti, kun luin maahanmuuttoviraston päätöksen seitsenlapsisen irakilaisperheen käännyttämisestä. Perhe on suljettu Joutsenon säilöönottokeskukseen.

Haastattelin Joutsenon säilöönottokeskukseen suljettua seitsenlapsista irakilaisperhettä marraskuussa 2015. Vietin perheen kanssa aikaa kahden päivän ajan ja kuulin heidän tarinansa yksityiskohtaisesti. Keskustelussamme ja lukemissani maahanmuuttoviraston asiakirjoissa perhe kertoo kokemastaan vainosta Irakissa. Shiiamuslimitaustainen perhe kuului Saddam Husseinin Ba’ath-puolueeseen kuten lukuisat muut Irakissa Saddamin valtavuosina. Osa perheenjäsenistä työskenteli puolueessa.

Olin kiinnostunut siitä, miten perheen tilanteeseen löydetään ratkaisu ja saavatko he luvan pysyä Suomessa – osin kohtaamisemme takia, osin pitkäaikaisen ulkomaantoimittajuuteni selkäytimeeni jurruttamaa uteliaisuuttani. Kun luin perustelut maasta poistamispäätökseen äskettäin, hämmästelin perustelujen taustatiedon lähteitä.

Migrin mukaan Etelä-Irak on turvallinen shiiamuslimeille kuin nämä olisivat yhtenäinen sopuisa ryhmä. Se esittää lähteinään ylimalkaisia linkkejä alueen turvallisuustilanteesta uutisoivien verkkosivujen kuten Musingsoniraq.blogspot.fi ja Daeshdaily.com yksittäisen päivän uutisiin.

Yhdessä lähdeviitteistä: http://www.daeshdaily.com/may-6-2016/ sivulla kerrotaan yksittäisistä pidätyksistä ja räjähteiden löydöstä Eteläisessä Irakissa. http://www.daeshdaily.com/april-19-2016/ sivulla Etelä-Irakista mainittiin, että PMF-joukot vahvistavat joukkojaan Babelissa ja terrorismista epäilty nainen on pidätetty Suwairassa. Nämä tiedot edustavat erään päivän tilanneanalyysia Irakin turvallisuudesta, mutta eivät koske perheen kotikulmia eivätkä muutenkaan selitä perheen pelkoja militioiden suhteen.

Toinen lähdeviittaus http://musingsoniraq.blogspot.fi/…/security-in-iraq-feb-15-… (musings on Iraq?) kertoo myös kuolleiden määrästä ja turvallisuusjoukkojen taistelusta ISIS-järjestöä vastaan. “Etelä-Irakissa tilanne on samanlainen (kuin pohjoisessa). Monet turvallisuusjoukkojen yksiköt on vedetty taistelemaan kapinallisia vastaan ja alueelle on muodostunut tyhjiö. Tämä on johtanut heimokonfliktien kasvuun ja rikollisuuteen.” Jälleen kerran tällä sivulla ei selitetä, millainen vaara shiiamilitia on tämän perheen kannalta.

Sivuilla ei mainita perheen kotikaupunkia eikä viitata muun muassa shiiamilitioiden toimintatapaan, josta saisi käsityksen perheen kertomasta vainosta. Linkkejä, jotka perehtyisivät shiiamilitioiden toimintaan ei ole.

Perheen henkilökohtaisesta kokemuksesta huolimatta Migri väittää, että kotikaupunki on turvallinen heille, koska uutistietojen mukaan siellä on tänään vähemmän väkivaltaa kuin ennen. Linkeistä ei saa selkeää kuvaa alueen monimutkaisesta todellisuudesta eivätkä ne vastaa tämän perheen huoliin.

Lisäksi blogien objektiivisuudesta ei ole tietoa. Migrin lähteisiin kuuluu muun muassa pieni amerikkalainen thinktank Institute for the Study of War, jota rahoittavat Yhdysvaltain puolustusalalla toimivat yhtiöt.

Jos tämä kuvaa taustoittamista laajemmin, nousee esille kysymys, perustuvatko päätökset todellisiin oloihin ja käytetäänkö niitä tarkoitushakuisesti. On kyseenalaista, jos arvio Irakin turvallisuustilanteesta ja yksittäisen ihmisen turvallisuudesta tehdään hatarien lähdetietojen perusteella.

Turvapaikanhakija kertoo kuvailevasti ja yksityiskohtaisesti, kuinka hän ja hänen perheensä ovat lukuisia kertoja paenneet vainoajia vuoden 2003 jälkeen. Perhe on muuttanut useita kertoja Irakin sisällä ja ulos sieltä pelon takia. He kuvaavat konkreettisesti uskoaan siihen, että shiiamiliisit vainoavat heitä edelleen. He eivät uskalla palata.

Ulkomaalaislain 87 pykälän 1 momentin nojalla Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle annetaan turvapaikka, jos hänellä on perustellusti syytä pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Migri kuitenkin uskoo, että perhe ei ole vaarassa palattuaan kotimaahansa. Se vetoaa yleisiin turvallisuusarvioihin. Se sanoo, että YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Ba’ath-puolueen jäseniin kohdistuneet systemaattiset oikeudenloukkaukset ovat merkittävästi vähentyneet.

Maahanmuuttovirasto ei usko, että hakijaa vainotaan, koska tämä ei kuulunut korkeamman tason puoluejäseniin. ”Virasto ei hyväksy tosiseikkana sitä, että olisitte vaarassa siitä syystä, että mies on aikanaan kuulunut Ba’ath-puolueeseen. Pelkonne ei ole objektiivisesti perusteltua.”

Migri välttää mainitsemasta perheen henkilökohtaisen vainon kokemuksia ja vetoaa blogitietoihin, että vaaran alueella pitäisi olla nyt ohi. Etsin papereista tuloksetta perusteita ja linkkejä, jotka osoittaisivat Migrin tutkineen perheen olosuhteita tai vastanneen niihin punnitusti.

Eteläisessä Irakissa toimii useita shiiamiliisejä, jotka toimivat ”Popular Mobilization Forces” -kattojärjestön alla. Ne ovat löyhästi yhteydessä keskushallintoon, mutta toimivat omavaltaisesti. Ihmisoikeusjärjestöt syyttävät niitä ihmisoikeusloukkauksista. Alueen valtasuhteet ovat monimutkaiset. Irakin shiia- ja sunniryhmiä ei voi niputtaa vain kahteen polarisoituneeseen, yhtenäiseen ryhmään. Niiden sisällä on erimielisiä ryhmiä. Henkilön oma historia kotiseudullaan suhteessa puolueisiin, aseellisiin ryhmiin ja perheisiin vaikuttaa turvallisuuteen.

Migrin pitäisi osoittaa, kuinka hyvin se kykenee arvioimaan turvapaikanhakijoiden todellisen tilanteen. Kopioidaanko samoja lähteitä ja tekstejä perusteluiksi tuhansien turvapaikanhakijoiden palauttamiseen? Kunnianhimoisessa journalismissa tai tutkimuksessa Migrin esittämät syy- ja seuraussuhteet lähdetietoineen eivät menisi läpi.

Jos maahanmuuttoviraston arvio perustuu epämääräisiin blogilähteisiin ja mitätöi ja ohittaa hakijoiden henkilökohtaisen kokemuksen, pahimmillaan se osoittaa piittaamattomuutta ja tietämättömyyttä sekä Irakin monimutkaisesta historiasta, nykytilanteesta ja valtasuhteista että toisesta ihmisestä.

Tämä Facebook kirjoitus on julkaistu Migrant Talesissa luvalla.