Ett land som valde att avstå från medmänskligheten och trycka ner de i nöd

by , under Beri Jamal, Flyktingar och asyl

Sen 31.12.2016 har Bagdad befunnit sig under våld och allt från bilexplosioner, självmordsbombare och gömda bombar.

För ungefär fyra dagar kom ett besked om att två irakiska asylsökande från en flykting anläggning i Åbo hade fått sitt andra negativa besked – avslag på deras asylansökan och de två blev gripna av polisen och fördes vidare till ett separat anläggning för dessa som skall tvångs utvisas. Men här är den stora frågan “varför skall de tvångs utvisas?”

Dessa två män har ingen kriminella bakgrunder och han som vi fick kontakt till har flytt från Irak för att de kriminella millitierna har efterlyst honom och han fick ett meddelande hem om att han kommer att dödas då de får fast honom.

Det som han valde var att fly och lämna landet – för inte kan man fly inom landet för där kan du inte gömma dig.

Den här mannen lika många andra valde att komma till Finland för Finland var det landet som välkomnade alla och såg alla likvärdiga, men nu pratar vi om Finland för 10 år inte idag – för idag är Finland ett land som valde att avstå från mänskligheten och följa det som den rasistiska regering har valt att göra – med andra ord TVÅNGSUTVISNING  av irakiska asylsökande och märk väl IRAK OCH FINLAND HAR INTE GJORT NÅGONG ÖVERENSKOMELSE OM TVÅNGSUTVISNING!

För ungefär två månader sade den finska myndigheten helt öppet att de tänker tvångsutvisa även utan överenskommelse. Men hur går det till då? Borde inte ett land som har gjort ett överenskommelse om att inte utvisa asylsökande från det lande det kommet för att söka skydd i utan att det motsatta landet har gjort ett överenskommelse och tillåtelse om att de får utvisa dessa asylsökande.

Jag har varit i kontakt med en annan grupp på den svenska sidan och jag frågar verkligen hur Sverige har kunnat ge över 17 000 uppehållstillstånd under år 2016 och Sverige ser på asylsökande.

Han berättade för mig att där så tar de hänsyn till personens fall och hans ansöka och sedan gör de en undersökning som kan ta mellan 6 – 12 månader. Men ifall de redan från första början misstänker den sökandes fall så avslås hans ansökan och han har rätt att åklaga beslutet.

Sedan i Sverige delas inte uppehållstillstånd till homosexuella så som de gjort i Finland där de gav uppehållstillstånd till homon som inte är homon utan för att de vet som homo har du förrätt att få stanna i Finland – kan det bero på att Finland stöder homosexuella eller? Märk väl jag är ingen homofob och jag har kompisar som är homosexuella, men det är orättvist – att de får medan de som seriöst är i STOR NÖD! inte får.

Men sen det som Sverige har kvar och Finland har inte är – Humanitära internationella skyddet vilket är ett måsta för att kunna få skydd i det land man flytt till ifall man kommer från ett krigs drabbad land eller har andra grunder till att söka asyl till landet. MEN här är någonting som Finland inte följer mera!

Det första dom gjorde för att stränga till reglerna för flyktingarna var att ta bor det internationella humanitära skyddet – det betyder de ger inte skydd till personer som kommer från ett land som är i krig och han ansöker om asyl på basen av att hans land är under krig. Så där underlättade dom det för sig själva genom att ta bort det – vad finns kvar nu då?

Asyl dvs. flyktingstatus

Du beviljas asyl om du lämnat ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av att du har välgrundade skäl att frukta förföljelse där. Orsaken till förföljelsen ska vara ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning Dessutom förutsätts att du på grund av din fruktan är ovillig att använda dig av skyddet i det aktuella landet.

Också förföljelse av kvinnor på grund av kön kan beaktas som grund för att bevilja asyl. I detta fall kan man anse att orsaken till förföljelse är tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Du beviljas inte asyl om du har begått eller om det finns en grundad anledning att misstänka att du begått ett brott mot fred, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten, ett grovt men inte politiskt brott innan du anlände till Finland, eller en gärning som strider mot FN:s ändamål och principer.

Precis som i fråga om asyl kan du vägras alternativt skydd, om du har gjort dig skyldig till samma typ av brott som de ovan nämnda. Alternativt skydd kan dock vägras också på grund av att det finns en grundad anledning att misstänka att du begått ett grovt brott antingen i Finland eller innan du anlände till Finland.

Finska utlänningslagen har samma förutsättningar för beviljande av asyl som Genèvekonventionen (flyktingkonventionen) som Finland har undertecknat.

Det är just det där jag vill få fram – Finland följer inte det dom avtalade om och undertecknat.

Jag är så besviken på detta land – så ledsen och skulle vilja säga saker till regeringen och det har jag gjort även, skrev ett långt recension på deras sida men tror ni det hjälper? – Nej! det gör det inte för dom som sitter i denna regering är ÅSNOR!

Om vi som medmänniskor ser på irakiska asylsökandes situation och sätter oss själva i deras plats – hur skulle vi känna oss?

Vi har satt ut över 10 000 € för att komma till ett land som lovade att ta emot oss en åsna till Utrikesminister Juha Sipilä som i sitt tal då flyktingkrisen bröt ut och flyktingar började ta sig in till Finland – där han säger att jag tänker öppna mitt hem för dessa flyktingar, vilka syftade han sig till? Jag menar syftade han på Syrianer? Men den största gruppen av Syrianer stannade i Tyskland och Sverige – men till Finland kom det Irakier, Albaner, Somalier, Afghaner.

Så jag tror nog att han bara pratade en massa bullshit! Och det dom gör just nu med tvångsutvisning – Vad är det? Ett nytt spel eller?

Jag hörde killen som gripits i Åbo och nu befinner sig i Mäntsäläs gamla fängelse – där polisen säger till honom att de tänker utvisa honom oberoende om han har åklagat sitt andra avslag och hans dom väntar på att bli behandlad av högsta domstolen – så säger polisen att detta hindrar inte oss från att utvisa dig och att han kommer att utvisas inom de två kommande veckor.

När jag hörde talet så började mitt blod koka av ilska – HUR KAN DE GÖRA SÅ!

Idag så är det 4 personer som har förts till Mäntsäläs fängelse för att sedan därifrån föras till flygfältet och tillbaka till Irak.

Finska myndigheterna meddelade då på hösten 2016 att de tänker börja utvisa alla som har lämnat in deras pass och att de inte bryr sig om att det inte finns någon överenskommelse mellan Finland och Irak, utan tänker fortfarande tvångsutvisa irakiska asylsökande.

Uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd

Om förutsättningarna för att få asyl inte uppfylls kan du utifrån din asylansökan beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd, dvs. alternativ skyddsstatus. Uppehållstillstånd kan beviljas om du i ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland hotas av dödstraff, avrättning, tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet.

Tillstånd kan också beviljas om du inte kan återvända till ditt hemland eller permanenta bosättningsland utan att utsättas av allvarlig personlig fara till följd av väpnad konflikt i landet.

Före den 16 maj 2016 kunde Finland bevilja en asylsökande humanitärt skydd om villkoren för beviljande av asyl eller alternativt skydd inte uppfylldes. Denna typ av internationellt skydd slopades den 16 maj 2016 när utlänningslagen ändrades.

Tror att dom är helt säkert jätte stolta över att de slopat en sådan viktig del av skydd och att de anser sig själva som ett starkt land som vill skydda sina medborgare – men bryr sig helt skit i andra människor.

En fråga – om Finland skulle utsättas för krig och de som valt att fly och inte stanna för sina barn eller kvinnor och sedan reser till ett land och för att slippa ditt sätta ut flera tusentals euro – och när de kommer till landet så lover landet utrikesminister att han kommer att hjälpa dem – för att två månader senare ändra många lagar och regler och sen kommer det beslut om att ert land är tryggt ni kan återvända till det – och de som får stanna är homosexuella för att de är som kvinnor utan vagina – så hur skulle de tänka? hur skulle det kännas? När du har flytt för du måste skydda dig själv och dina barn – och landet du hade höga förhoppningar nekar dig asyl och säger att vi tror inte på att du är i fara – eller att vi är oroliga att dina barn inte kommer att anpassa sig här i landet. Hur skulle det kännas?

 

Detta är nu min största fråga – Varför tänker Finland skicka tillbaka irakiska asylsökande då de inte har någonting överenskommit och vilka praxis följer dom när de har gett 30 % postiva beslut och resten negativt? Detta är nu den kluriga gåtan.

 

 

 

 

 

Leave a Reply