Search Results for: Rosa Emilia Clay

Rosa Emilia Clay finally gets recognition when Tampere names a square after her

THIS POST WAS UPDATED Much of Finland’s history is whitewashed. One of its victims was Rosa Emilia Clay (1875-1959), Finland’s first African-born Finn who received Finnish citizenship in 1899. The naming of Rosa Emilia Clay square in Tampere is a watershed: Finland is slowly but surely awakening its rich cultural and ethnic background. Even if

¿Por qué no hay una calle en Finlandia que lleva el nombre Rosa Emilia Clay (1875-1959)?

Una pregunta fácil: ¿Por qué no hay una calle que se llame Rosa Emilia Clay en Finlandia? Clay era la primera africana que recibió la ciudadanía finlandesa en el año 1899. No existe una calle que lleva el nombre de Rosa Emilia Clay en Tampere, donde vivió un tiempo antes de emigrar a los Estados Unidos en 1904 ni tampoco en el pueblo de Mustinlahti, donde fue maestra de primaria en 1898.

Varför finns det inte någon gata i Finland Som har fått namnet efter Rosa Emilia Clay (1875-1959)?

Här är en enkel fråga : Varför finns det inte någon gata i Finland som fått namnet Rosa Emilia Clay, den första afrikanska naturaliserade finnen 1899? Det finns ingen gata i Tammerfors som fått namnet efter henne. Rosa Emilia Clay bosatte sig i Tammerfors en kort tid före hon immigrerade till Förenta staterna 1904, även på Mustinlahti där hon var en förskolelärare fanns ingen gata som har fått namnet efter henne.

Miksei Suomessa ole katua nimeltä Rosa Emilia Clayn (1875-1959) kunniaksi?

Tässä yksinkertainen kysymys: Miksei Suomessa ole yhtään katua nimeltä Rosa Emilia Clayn kunniaksi? Clay oli ensimmäinen afrikkalainen, joka sai suomen kansalaisuuden vuonna 1899. Rosa Emilia Clayn katu ei löydy Tampereelta, jossa hän oleskeli vähän aika ennen kun muutti pysyvästi vuonna 1904 Yhdysvaltoihin eikä Mustinlahdessa, jossa hän oli kansakoulunopettajana.