نماینده پارلمانی که بر علیه رای قبلی خود شد.

by , under Enrique Tessieri

نفیسه رزمیار در برابر رای گذشته اش ایستاد.

کسی میتواند توضیح دهد که، چطور یک سیاستمدار و عضو پارلمانی که خودش در سال گذشته رای مثبت به اخراج اجباری پناهجویان داده است؛ میتواند در مقابل رای خود صحبت کند؟ نفسیه رزمیار، خود مسوول بخشی از اخراج اجباری انجام شده در روز دوشنبه میباشد.

همچنین سال گذشته بعلاوه نفیسه رزمیار، اکثر اعضای حزب سوسیال دموکرات، حزب مرکزی ( سنترال)، پروس سومالایست، حزب ايتلاف ملی و کریستین دموکرات ها در پارلمان رای مثبت دادند، تا از دادن اقامت دایم و بشردوستانه جلوگیری بعمل اید. بدین منظور، پناهجویانی که 3 تصمیم منفی دریافت کرده اند، باید به کشورشان بازگردانیده شوند. اما پیش از این به پناهجویان اقامت دایم و اجازه اقامت در فنلاند داده میشد.

با این حال، این دورویی نماینده پارلمان هست، که دیروز با صدای بلند بر علیه دیپورت اجباری خانواده افغانستانی فریاد زد. او خود با رایی که داده است، مسوول بخشی از این اتفاق میباشد. حداکثر نیاز به توضیح بیشتر از جانب نفیسه رزمیار داریم تا بگوید؛ چرا به لایحه قانونی که اقامت دایم و یا بشردوستانه را کنار گذاشته و یا نادیده انگاشته، رای اعتماد داده است؟