Posts Tagged: Islam

Abdirahim Hussein Mohamed: Miksi Helsinkiin pitäisi rakentaa moskeija?

Abdirahim Hussein Mohamed Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla asuu paljon maahanmuuttajia. Suuri osa näistä uusista tulijoista on eri kieliä puhuvia ja eri kulttuureja edustavia muslimeita. Suomen perustuslaissa, 2 luvun 6 §:ssä lukee: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai

Read on »

Islamization and Islamophobia in Europe and Finland

There was a letter to the editor in Saturday’s Mikkeli-based Länsi-Savo about the Islamization of Europe, while Time magazine asks in its August front cover if America is Islamophobic? The two headlines, although from vastly different publications, shed in my opinion light on how some Europeans and USAmericans see Islam: a threat or over-reaction.

Read on »